Thomas Bennelind: Bennelind: Toxisk arbetsmiljö – livsfarliga smittan som förgiftar allt och alla

Krisen på miljö- och byggförvaltningen i Strömstads kommun borde få larmklockor att ringa i stadshuset för såväl politiken som tjänstemännen. Den svidande arbetsmiljörapporten bygger inte bara på olika åsikter och viljor. Det handlar om saker som är mycket viktigare än så.