Insändarskribenten Pelle Granström ställer sig frågande till varför SD lockat nya väljare i Tanum.
Insändarskribenten Pelle Granström ställer sig frågande till varför SD lockat nya väljare i Tanum. Bild: Ann-Katrin Eklund

Begynnande demokratisk kris?

Insändarskribenten Pelle Granström ställer sig frågande till varför SD lockat nya väljare i Tanum.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeTanum|

Sverigedemokraterna lockade ytterligare 2,7 procentenheter av valmanskåren i kommunalvalet i Tanum i årets val. Strömstads Tidning kunde rapportera beträffande koalitionsbildningen i Tanums kommunala politiska liv i en artikel den 24 september. Moderaterna har enligt den artikeln sagt ett tydligt nej tack till att samarbeta med Sverigedemokraterna under den kommande mandatperioden.

Det kan te sig som anmärkningsvärt att ett parti som rönt ytterligare uppskattning av väljarna inte ges tillträde till ett politiskt samarbete. Artikeln ger dock en bakgrund. Vi får veta följande:

* M-företrädaren anser att Sverigedemokraterna under föregående mandatperiod suttit passiva utan att uträtta eller vilja någonting. En utsaga av en politisk motståndare/konkurrent som naturligtvis är en partsinlaga.

ANNONS

Sverigedemokraterna kommenterar situationen genom att bekräfta:

* Att man inte vill förneka att de varit dåliga på att driva en tydlig linje och visa upp ett program för vad man vill uträtta i kommunen

* Att man inte varit bra på att delta aktivt i det politiska arbetet och debatten i fullmäktige

Av artikeln framgår det också att Sverigedemokraterna aldrig presterat något budgetförslag. Av de fem platser som man har i fullmäktige har endast tre besatts.

Är det en begynnande demokratisk kris som vi åser? Inte utifrån en bedömning av de politiska utspel som Sverigedemokraterna händelsevis gjort i kommunalpolitiken, utan snarare utifrån bristen på sådana.

Ett underutnyttjande av tillgängliga platser i en demokratisk församling förstärker intrycket. Ett relativt nybildat parti flyter ut i sin verksamhet i en total tystnad. Partiet har en kritisk hållning gentemot det "politiska etablissemanget". På partiets Facebook-sida önskas läsaren Gott Nytt År (2020). Samtidigt röner partiet fortsatt och ytterligare uppskattning av valmanskåren i årets val. Frågan uppkommer till partiets väljare: Hur tänkte ni?

Pelle Granström

ANNONS