Kosters skola.
Kosters skola. Bild: Thomas Bennelind

Är det ens lagligt att pausa Kosters skola?

Snart börjar höstterminen .Om en månad är det skolstart i Strömstad kommun. Skolpliktiga Kosterbarnen är då anvisade att börja i Valemyrskolan enligt det beslut som tagits av kommun.

ANNONS
|

I slutet av vårterminen fick föräldrar, skolans pedagoger med flera berörda definitivt besked om pausning av Kosters skola med början hötstterminen-22. Föräldrarna skickade då in en överklagan på beslutet som nu ligger hos förvaltningsrätten i Göteborg. Att få ett snabbt svar därifrån innan skolstart är knappast att förvänta sig. Utan att veta om överklagan vinner laga kraft eller ej förbereder föräldrar och deras barn, pedagogerna Susanne, Bisse och Bengt samt Monika, skolmatsansvarig att inte kunna gå till Kosters skola den första skoldagen i mitten på augusti. En pausning av skolan berör många områden och en rad beslut behöver tas hos varje familj, varje individ. Frågeställningar behöver tänkas igenom och tas ställning till. Det kan i värsta fall leda till att utflyttning från Koster och eventuellt också kommunen sker samt att verksamheter på Koster drabbas hårt.

ANNONS

Det finns och drivs många pågående goda framtidstankar angående Koster som ett levande ö-samhälle gällande utveckling istället för invecklad avveckling. Ett exempel är den kampanj som påbörjats när pausningen av skolan stod som ett faktum är kampanjen ”Provbo på Koster”. Den riktar sig i första hand till familjer med barn. Det finns nu några boenden att hyra för kommande läsår, permanent eller under läsåret-22/23. facebook.com/provbokoster Kontaktperson: Nathalie Qwick, e-post nathalieqwick111@gmail.com. Mobil: 0762452409 Om det kommer fler barn till skolan nu i höst då har Kostersamhället tillmötesgått det argument som framförs i pausningsbeslutet, att det är för få barn i skolan.

Men oavsett om det omgående kommer fler barn till Koster redan i höst så kanske de kommer under en snar framtid när nu äntligen boendefrågan börjar lösa sig. Likaväl som att flytta från Koster som att med kort varsel flytta till Koster kan och bör det egentligen få ta sin tid då alla pusselbitar för en familj ska komma på plats. Med orimligt kort varsel begärs det av Kosterfamiljer att göra omställningar i sina liv. En stor fråga för alla är hur det är möjligt, är det ens lagligt att sätta skolan på paus innan överklagan behandlats i förvaltningsrätten. Kan det finnas rimliga hållbara argument för att skolan stängts ner nu genom en pausning innan överklagan är utredd och med tanke på konsekvenserna pausningen innebär. För människor, särskilt barn, kan det innebära svårigheter, tom inte önskvärt att flyttas fram och tillbaka i olika miljöer. Politiker, skolledning och alla ni som tar ansvar i detta, ombeds härmed se till att pausningen av Koster skola dras in omgående.

ANNONS

Vill politiken i Strömstad stödja skolverksamhet på Koster och i förlängningen ett levande ö-samhälle? Om svaret är ja är det mycket bråttom att häva pausningen inför höstterminen. Kosters skola är en verkligt välfungerande skola som det finns utrymme för att börja bredda ännu mer. Ta tillvara de skickliga pedagoger som redan verkar där. Uppmuntra och bered plats för ett utökat samarbete med Strömstadsskolor. Likaväl som Kosterelever redan reser in till Strömstad för att ta del av det som bjuds där kan det berika Strömstadselever med att göra regelbundna Kosterbesök.

Att besöka och tillsammans göra saker till exempel i respektive klassrum, i simhallen, i biblioteket, i Lokstallet, på naturum, på Kosters Trädgårdar eller med att besöka fyren på Nordkoster. Mellanstadiet kanske kan återuppstå eller till att börja med delta i till exempel projekt knutet till Koster. Samarbeten och utbyten med andra små skolor i landet är redan ett delvis påbörjat alternativ. Ta tillvara och utveckla Kosters skola. Låt fler få tillgång till den istället för att avveckla en skola som hela kommunen kan vara stolta över.

Verena Haller,

vikarie på Kosters skola, waldorfförskollärare samt verksam inom Skapande skola projekt i förskola – åk.6

ANNONS