Illustration av insändarskribenten.
Illustration av insändarskribenten. Bild: Pontus Berglund

Är Damtjärn ett exempel på skogsvård?

Pontus Berglund: Det finns ingen ursäkt för sådan hänsynslös plundring av värdefull naturskog och myrmark.

ANNONS
|

Vandringen i dag gick till Damtjärn. Jag tog stigningen upp längs stenbrottet, vidare mot det övre orörda hällmarksområdet med ovanliga bergsformationer och döda träd.

Redan på den höjden kändes luften lättare och marken var täckt med tjockmossa och blåbärsris.

Jag följer djurstigen längs den mjuka förnan förbi kvarglömda stenblock, och framför mig ligger ”Damtjärn” över 100 meter över havet, likt en frodig jättegryta delvis omgiven av klippväggar.

Denna våtmark vars tragiska öde vi strax ska möta, är ett helt eget litet kosmos, en naturskog med 130-åriga granar, även furor och myrmark, genomkorsad av ringlande bäckar med mossor, buskar, kärrväxter och örter, även grodor, trollsländor och fåglar som skogssnäppa, morkulla och enkelbeckasin. De höga granarna utgör tillsammans med den branta bergväggen en utmärkt utkiksplats för områdets korpar. Området kan ha varit ett korp-habitat sedan 1970-talet.

ANNONS

Det säger sig själv att den som har gjort det här, saknar insikt och inställning till ett hållbart skogsbruk

Lördagen den 25/1–20 kom de, och vräkte allt över ända. Synen liknade ett slagfält med nakna sönderfläkta trädkroppar, uppvräkta stubbar och sönderkörd myrmark, illaluktande odörer i en enda skitig stinkande sörja. Det säger sig själv att den som har gjort det här, saknar insikt och inställning till ett hållbart skogsbruk.

Ja, jag var där, och det luktade lika jävligt som det såg ut! Kort sagt, ett blödande våldtaget landskap där regnvattnet tog med sig förnan och dess mikroorganismer till dalens mitt, varpå de nyrensade dikena lät spillvattnet fara nedströms till lägre liggande terräng. Dessa diken som inte bara släpper vatten, utan också giftiga gaser precis som de vidöppna såren i naturen, som vi kallar kalhyggen.

Det finns ingen ursäkt för sådan hänsynslös plundring av värdefull naturskog och myrmark. Även korparnas tillhåll förstörde de. Jag vet, jag var där!

Jag har följt dessa fåglar under många år, och sett deras funktion i naturen.

Korpar är intelligenta, känner igen folk efter bara ett möte.

Det är brottsligt att förstöra korpbon!

Jag antar att de flesta av oss respekterar allemansrätten och inte bryter kvistar i skogen, men vissa tror att de står över lagen, och kan bära sig åt hur f-n de vill med naturens skogar?

Alla vilda däggdjur, fåglar, bon och ägg är fredade i Sverige. Endast om de orsakar olägenhet eller besvär av annan art på tomten till fastigheten, få bon avlägsnas. Det är brottsligt att förstöra korpbon! Brottsligt. Det borde jägarna veta.

ANNONS

Pontus Berglund

naturvandrare

Fotnot: Damtjärn heter egentligen något annat.

ANNONS