Karl af Geijerstam: Alla vill ha personalen som inte finns till Bup

Det är ett hårt tryck på psykiatrin. I Västra Götaland konkurrerar man med sig själv när många verksamheter vill anställa personal med psykiatrikompetens.