Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Susanne Engdahl-Jensen

Malin Lernfelt: Alla gynnas av att fler helårsbor vid kusten

Kommunerna längs Bohuskusten som ger bygglov till exploateringsprojekt hoppas i regel på fler fastboende. Omvandlingen av äldre villor, som i generationer varit bebodda året runt, till fritidsbostäder har pågått länge.

ANNONS
|

Allt färre bofasta har råd att tävla med välbärgade norrmän, stockholmare och utlandssvenskar när priserna på husen rusar i höjden. Vid arvsskiften har barn sällan råd att lösa ut varandra och lösningen för unga som vill stanna kvar i samhällen där de växt upp, har varit att köpa eller hyra en lägenhet.

Men nu börjar inte bara enskilda fastigheter, utan även bostadsrätter utmed kusten i allt högre grad fyllas av sommargäster. På Smögens grannö Kleven har det efter politiska stridigheter och skilda åsikter från kringboende de senaste åren byggts omkring 230 nya bostäder i bostadsrättsform. Kritiken mot projektet har gällt både utformningen av området, som av en del Smögenbor liknats vid något som hör hemma i en storstadsförort och inte i ett fiskeläge i Bohuslän, och det faktum att risken är stor för att området blir en enklav för fritidsboende.

ANNONS

Så har det i hög grad också blivit. I dag är bara 70 personer folkbokförda i de 230 bostadsrätterna. Enligt folkbokföringen handlar det om 65 vuxna och fem barn under 18 som är mantalsskrivna i 49 bostäder (Bohusläningen 5/6). Detta trots att Kleven inte planerats som ett fritidsområde, utan är anpassat för helårsboende.

Ur den aspekten är det problematiskt att så stor del av fastighetsägarna i kustkommunerna betalar inkomstskatt någon annanstans

Samtidigt är det i det närmaste omöjligt för kommunerna att kräva att människor som flyttar in är skrivna i fastigheterna. I alla fall så länge kommunen inte äger lägenheterna själva. Sverige har, till skillnad från till exempel Norge och Danmark, inte boplikt i attraktiva kustmiljöer. Det gör att många samhällen, däribland Smögen, är relativt ödsliga stora delar av året.

Att sommargäster med mycket pengar köper upp husen längs kusten är dock inte bara negativt. Ofta bidrar det till att äldre hus renoveras och hålls i fint skick och att lokala hantverkare får mycket att göra. Dessutom bidrar turismen till mycket välkomna inkomster och skapar underlag för restauranger, kaféer och butiker.

Samtidigt ställer även människor som bara vistas i sina hus eller lägenheter några veckor eller månader om året krav på en fungerande infrastruktur, sophämtning och annan kommunal service. När sommargästerna blir äldre efterfrågas dessutom äldreomsorg under sommarmånaderna. Ur den aspekten är det problematiskt att så stor del av fastighetsägarna i kustkommunerna betalar inkomstskatt någon annanstans.

ANNONS

Att en majoritet av fönstren längs Bohuskusten lyser även vintertid gynnar alla, även sommargästerna.

Kommuner som på allvar vill ta tag i problematiken med avfolkning under höst, vinter och vår måste koppla greppet om planprocessen och se till att det som byggs är bättre anpassat efter helårsboendes behov. I Sotenäs kommuns bostadsförsörjningsprogram för 2022–2026 är den huvudsakliga inriktningen att skapa förutsättningar för ökat helårsboende. Liknande skrivningar finns i andra bohuslänska kommuner. Det är bra.

I Sotenäs kommun har politikerna också tidigare ställt krav på att byggföretag som köpt mark av kommunen endast säljer bostadsrätterna till helårsboende. Ett annat alternativ är att helt enkelt behålla marken själv och se till att bygga bostäder som hyrs ut till människor som vill skriva sig i kommunen. Att en majoritet av fönstren längs Bohuskusten lyser även vintertid gynnar alla, även sommargästerna.

ANNONS