Stefan Edman: 50 000 andra arter krävs för att du och jag ska leva!

Högerpartierna har besvärande små insikter om allvaret i den globala natur- och klimatkrisen och vad Sverige kan och måste göra.