Johan Hultberg (M). Riksdagsman bosatt i Fjällbacka.
Johan Hultberg (M). Riksdagsman bosatt i Fjällbacka. Bild: TT/GP

Vårdens medarbetare är livsviktiga

Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M), Fjällbacka: Vi måste få fler att söka sig till vårdyrkena - och att vilja och orka jobba kvar.

ANNONS

Vårdens medarbetare är livsviktiga! Men de är för få samtidigt som på tok för många vittnar om en ohållbar arbetssituation. Många medarbetare funderar på att lämna vård och omsorgen. Orsakerna till detta är så klart både många och skiftande men allvarlig och långvarig stress i kombination med otillräckliga möjligheter till återhämtning och påverkan av den egna arbetssituationen är vanliga förklaringar.

För att korta vårdköerna och för att möta utvecklingen med en åldrande befolkning med ett växande vårdbehov måste vi få fler att söka sig till vårdyrkena liksom få fler att både vilja och orka jobba kvar inom hälso- och sjukvården. Vi moderater har därför presenterat en lång rad förslag för att stärka vårdens medarbetare. Vi har fokuserat på tre huvudområden.

ANNONS

För det första vill vi moderater stärka vårdens medarbetare genom bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Konkret föreslår vi t.ex. särskilda lönesatsningar på specialistsjuksköterskor liksom på annan erfaren kompetent vårdpersonal som halkat efter i löneutveckling. Vi vill ge personalen ökat inflytande över schemaläggning och arbetstider. Här kan digitala verktyg vara till stor hjälp. Digitaliseringens möjligheter är också centrala för att minska den administrativa bördan. För att helt enkelt ge vårdens medarbetare mer tid med patienterna.

För det andra vill vi moderater stärka vårdens medarbetare genom bättre utbildning och mer fortbildning. Hälso- och sjukvården är i snabb förändring och utveckling vilket ställer såväl ökade som förändrade krav på medarbetarna. Vi föreslår därför bland annat obligatorisk fortbildning, en nationell modell för betald vidareutbildning och en särskilt satsning på fler barnmorskor.

För det tredje vill vi moderater stärka vårdens medarbetare genom att utveckla ledarskapet och värna mångfalden inom hälso- och sjukvården. Det lokala ledarskapet har stor betydelse för vårdens förmåga att leverera en god vård samt för att attrahera och behålla medarbetare. Vi vill därför göra riktade utbildningsinsatser liksom se över möjligheterna att införa en bred ledarskapsutbildning för framtidens ledare inom vården.

Moderaterna är det parti som tydligast har tagit strid för valfriheten och mångfalden inom vården. Vi är övertygande att mångfald är bättre en enfald. Både medarbetare och patienter vinner på att ha möjlighet att välja och att välja bort arbetsgivare och vårdgivare. Vi vill därför stärka möjligheterna till alternativa driftsformer samt utöka möjligheten till valfrihet för patienterna också inom den specialiserade vården.

ANNONS

Som nyvald ledamot av riksdagens socialutskott lovar jag att jobba hårt för att korta vårdköerna och förbättra svensk hälso- och sjukvård. Det tror jag börjar med att stärka vårdens medarbetare och med en ny moderatledd regering.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot för Fyrbodal och ledamot av socialutskottet

ANNONS