Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Anställa läkare är regionens ansvar

Debatt. Svar till Stein Rukin och Jour Strömstad


Stein fortsätter att förfäkta att kommunen kan anställa läkare, det är att föra befolkningen bakom ljuset. Att gång på gång föra fram Norrtälje som lösningen är fel och bevisar okunnighet. 
Detta är ett citat ur från Norrtälje sjukhus hemsida: ”Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting äger vårdbolaget TioHundra AB genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.”
Alltså, det är inte kommunen som anställer. Den svenska lagstiftningen och modellen är tydlig, den del av sjukvården som kräver läkare är regionens ansvar. 
Att skapa ett kommunalförbund kräver att man är minst två parter, i detta fall en kommun och ett landsting. Ingen kommun som ensidigt anställt någon läkare. Om vi skulle gå för att få till en liknande lösning, får vi nog påräkna 18-24 månaders arbete och handläggning för att få det på plats, och det kräver att regionen ställer sig positiv. För oss är det viktigare att få en lösning på plats snarast. Strömstadsborna har redan betalt för vården via regionskatten.
Norrtälje har lika många invånare som våra fem nordbohuslänska kommuner tillsammans. Deras akut har 25 000 besök/ år. Vi bör finna en lösning anpassad till våra förutsättningar.
Då det gäller förslaget om att kommunen skulle vara mellanhand då det gäller patientavgifter är det åter fel, eller möjligtvis kunskapsbrist. En kommun får inte ge stöd varken kontant eller på annat sätt utan ett biståndsbeslut. Detta vet du mycket väl. Det står alla fritt att söka vård i Norge eller annat land inom EU. Vår vilja är att snarast få ett avtal på plats som reglerar just avgifter, patientsäkerhet med Halden.  Det arbetet pågår vilket bekräftats av regionledningen.
Med all respekt för din juridiska kompetens, erfarenhet och vilka avtal som man kan åberopa, detta handlar om politik och att skapa flertal för sina förslag. Vill man nå framgång är inte metoden att slå motståndaren med avtal och direktiv den mest framgångsrika. Inte heller att ta ära och heder av sin motståndare brukar leda till några framsteg.
Förslag om att utveckla jourmottagningen i Tanum eller att vi kan vända oss till Halden på natten är inga dåliga förslag något av dem. Med en samverkan kring en långsiktigt stabil verksamhet ger det också kvalité. Vi vill inte ha tillbaka single respondern, utan en fast plats med läkarbemanning alla årets dagar inom ett rimligt avstånd
Det är märkligt att vi alla som har gemensamt mål med vad vi vill samtidigt inte gör annat än att rackar ner på vad som sägs, görs och tycks. Sakfrågans lösning kommer nästan i skymundan i detaljernas beskrivning
Peter Heie (C)
Peter Dafteryd (C)