Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Liberala fullmäktigeledamöterna Lars Tysklind, Kerstin Karlsson och Sandra Andersson (längst ner i bild) under torsdagens kommunfullmäktige då budgeten för 2021 beslutades. Bild: Jakob Simonson
Liberala fullmäktigeledamöterna Lars Tysklind, Kerstin Karlsson och Sandra Andersson (längst ner i bild) under torsdagens kommunfullmäktige då budgeten för 2021 beslutades. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Yrkandena som försvann

Liberalerna: ”Vi liberaler var nog inte ensamma om att förundras över hanteringen av våra yrkanden i torsdagens kommunfullmäktige.”

Vi liberaler var nog inte ensamma om att förundras över hanteringen av våra yrkanden i torsdagens kommunfullmäktige. Vi och övriga som lagt egna budgetförslag hade nämligen lyft ut några för oss särskilt viktiga punkter och yrkade att dessa skulle behandlas i demokratisk ordning genom omröstning i fullmäktige. Vi hade gjort detta eftersom vi på goda grunder insåg att vårt eget budgetförslag inte skulle gå igenom.

För Liberalernas del handlade det om investeringar på cirka 5 miljoner kronor i:

- Uppförande av toalettbyggnad i anslutning till lekplatsen på Kärleksudden och den planerade skejtparken

- Reparation av den för fisket, de marina näringarna och turistnäringen så viktiga slipen i Myren

- Ersättande av den utdömda personalpaviljongen vid Lokstallet

Det är inte orimligt att tänka sig att vi kunnat få en majoritet för åtminstone något av förslagen om fullmäktiges ledamöter fått rösta. Men kommunfullmäktiges ordförande ansåg tyvärr inte att detta lät sig göras eftersom de ingick i den helhetsbudget vi lämnat.

Det är ytterst beklagligt och det drabbade inte bara oss utan även övriga partier som lämnat egna budgetförslag. Rent teoretiskt borde vi alltså ha bett något av de andra partierna att lägga fram våra yrkanden och tvärtom. Då hade de kommit upp till omröstning! Vi ställer oss frågande till denna handläggning.

Liberalerna Strömstad

LÄS MER: Kent Hansson (S): ”Det var ju en del påhopp”