Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Tjärnö skola (arkivbild). Bild: Linda Smith
Tjärnö skola (arkivbild). Bild: Linda Smith

Vi efterfrågar långsiktighet för Koster och Tjärnö

Miljöpartiet: ”Vad blir konsekvenserna på lång sikt om Tjärnö och Koster avfolkas?”

Förra veckan kom ­nyheten att det socialdemokratiska styret har planer på att lägga ner skolorna på Koster och Tjärnö. För många av oss kom nyheten utan förvarning, vilket även tycks ha varit fallet för berörda föräldrar och barn. Ännu ett exempel på den slutenhet och kortsiktighet som präglar det politiska styret.

Vi efterfrågar i stället helhetstänk och långsiktighet när det gäller Koster och Tjärnö, där dialog bör vara en självklar utgångspunkt. Vi avstår från att recensera de pedagogiska förutsättningarna på små skolor men bekymras över de långsiktiga konsekvenserna med att lägga ner öskolorna. Nedläggning riskerar att endast bli en kortsiktig vinst i någon del av den kommunala ekonomin, men vad blir konsekvenserna på lång sikt om Tjärnö och Koster avfolkas?

I stället för nedläggningar och avfolkning bör vi se fördelarna med att satsa på lokalsamhällen och ­eftersträva att i sam­förstånd finna möjligheter till en utökad service. Koster är viktigt för besöksnäringen i norra Bohuslän och kommunen borde arbeta för fler året­runtboende på öarna, där byggnation på Filjestad är ett rimligt första steg. När det gäller skolorna har förslag om marin inriktning påtalats, en idé som bör undersökas. Närheten till Tjärnö marinbiologiska och Kosterhavets nationalpark är unika lokala förutsättningar som bör ses som möjligheter.

De senaste åren har kommunen präglats av stuprörstänk och kortsiktighet

I spåren av pandemin uppkommer lösningar för att tillgängliggöra kommunal service. Till exempel är det nu möjligt att kontakta biblioteket för ihopplockning av de böcker en avser att låna utan att behöva gå in på biblioteket. Tänk om vi även i fortsättningen kunde erbjuda och utveckla denna typ av service till landsbygdsborna. Redan idag finns obemannade utlämningsställen på ­exempelvis Coop. Det skulle kunna vara ett första steg till att göra det än mer attraktivt att bo i de glest bebyggda delarna av vår kommun. Utökad kollektivtrafik utanför kontorstid är också något som bör eftersträvas. Vi ska inte slå undan benen för dem som väljer att bosätta sig utanför centrum, utan istället ge dem möjligheten att hålla hela kommunen levande.

Tills vidare har barn- och utbildningsnämnden skjutit upp beslutet om nedläggning och det verkar som om föräldrar och barn får lite andrum. De senaste åren har kommunen präglats av stuprörstänk och kortsiktighet, där varje nämnd endast fokuserar på sitt eget område. Förslaget om nedläggning av skolorna är ett av många exempel på detta. Att förslaget kommit så här långt utan dialog med berörda är bekymmersamt, men vi ser positivt på att två av de styrande partierna, V och Fi, har tagit ställning i efterhand. Nu hoppas vi att dessa partier även ändrar sig i frågan om byggnation av hyresrätter på Filjestad.

Det är dags att styret tar ett helhetsgrepp och visar vad de vill med ­lokalsamhällena. Vårt förslag är att börja med att prata med dem som bor på öarna.

Andreas Nikkinen (MP)

Daniel Ödlund (MP)