Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Peter Heie (C), ordförande för Nu-sjukvården, svarar Stein Rukin, Jour Strömstad. Bild: Arkiv

Verkligheten, Stein Rukin!

Peter Heie (C) svarar Stein Rukin (Jour Strömstad) om vårdutbudet i norra Bohuslän.

Jag vill fortsätta syna Steins påstående om vården. Att påstå att det sker en nedmontering av vården och därtill exemplifiera nedmonteringen med allt som skett sedan Strömstad hade ett sjukhus med flera vårdavdelningar och operationer är som en dåligt uppdiktad historia. Stein romantiserar en tid då man knappt överlevde en stroke, de flesta cancerdiagnoser innebar död och förtidigt födda barn sällan kunde räddas. Är det tillbaka till detta du vill, Stein?

LÄS MER: Köp av sjukhuset kan ge oss den trygghet vi önskar

LÄS MER: Sluta måla upp en felaktig bild av vården

LÄS MER: Det pågår en rejäl nedmontering av vårdutbudet i Strömstad

”Vi och vårt” är ett genomgående tema i dina inlägg. ”Vi som bor i Strömstad skall ha...”. Oavsett regionbildningen 1998 eller ej, är vi en del i ett större sammanhang som inte har kommungränsen som ram. Istället har man samlats kring kompetens och gemensamma resurser för att kunna stödja utvecklingen, inte minst är detta drivet av professionen. Detta var grunden redan då landstingen bildades och gavs ett regionalt ansvar för sjukvård. Med en gemensam finansiering klarar man möta utvecklingen.

Gällande antalet utskrivningsklara patienter spekulerar Stein i vanlig ordning. Först och främst kan vi se en stor förändring till det bättre i våra kommuner det sista året. Allt fler patienter kommer hem i rätt tid och det finns en rad förklaringar till det. För det andra har våra kommuner förbättrat sina möjligheter och rutiner. Kommun och region har samlat sina resurser kring patienten. Här kommer även Trygg och säker Hemgång och Samverkande sjukvård in.

Stein fortsätter att spekulera och försöker uttrycka sig tvärsäkert i frågor som han inte har någon vidare insikt i.

Din slutsats kring forskningsrapporten från FOU Väst är en feltolkning hoppas jag. Då denna rapport handlar om hur vårdcentraler jobbar med att undvika inläggningar och oplanerade återinskrivningar. En mycket intressant studie som inte kunde visa på något samband mellan hur vårdcentraler jobbar med dessa frågor och resultatet, däremot såg man att opåverkbara faktorer så som ålder, socioekonomi hos de listade patienterna påverkade.

Stein fortsätter att spekulera och försöker uttrycka sig tvärsäkert i frågor som han inte har någon vidare insikt i. Att ställa överbeläggningar mot besök på vårdcentral saknar grund. Det sker ett metodiskt arbete för att minska antalet inläggningar. Dessa patienter ska i större utsträckning behandlas i sjukhusets öppenvård istället för slutenvården. Besök till specialist ska ske så nära patienten som möjligt. Här gör till exempel Praktikertjänst ett bra jobb på sina mottagningar i Strömstad.

Stein rabblar också en rad osammanhängande fakta med jämförande siffror, utryckta ur sitt sammanhang i ett försök att stödja din tes. Han har faktiskt fel gällande hur stor andel som går till primärvården. Enligt OECD är det endast Finland av de nordiska länderna som lägger mer resurser på primärvården, som andel av de totala sjukvårdskostnaderna, och VGR är den region i Sverige som har störst andel till primärvården – dryga 21 procent.

Arbeta politiskt innebär att hitta vägar fram för det man tror på, och se vad som är möjligt. Plakatpolitik är en del, men man måste komma till förhandlingsbordet. Vilket vi gjorde kring jour och förstärkt tillgänglighet i norra Bohuslän. Från att ha varit hänvisade till en Single responder-bil, som var svår att nå kvällar, nätter och helger finns idag en bemannad välfungerande jourmottagning alla kvällar fram till midnatt och mellan 12–24 på helgerna. Ibland känns det som det svåraste är att man måste åka till grannkommunen Tanum och ska vi klara båtfolkets behov borde ju jouren ligga på Koster!

Stein är genuint slarvig med fakta och får det att framstå som att sjukhusbyggnaden i Strömstad skulle ge ett underskott på 250 miljoner kronor

Angående Norgespåret, ska Stein och Jour Strömstad låta bli att skylla ert missriktade agerande på mig. Stein som tidigare departementsmedarbetare visste ju hur man med lagen skulle tvinga sig fram.

Stein är genuint slarvig med fakta och får det att framstå som att sjukhusbyggnaden i Strömstad skulle ge ett underskott på 250 miljoner kronor, vilket saknar grund, vilket han vet.

Eller att Crawfordbyggnaden sannolikt ger mer bekymmer än sjukhuset. Hur kan han veta det då inte ens utredningen om köp av sjukhuset har startat?

Jag väljer att varken kommentera Ebba Busch Thor eller någon annan. Frågan om hur vården ska organiseras och finansieras är för stor för det. Däremot uppmanar jag Stein igen att hålla sig till verkligheten och inte skrämma upp människor i politiska syften.

Peter Heie (C)

ordförande i Nu-sjukvårdens styrelse