Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Dick Gillberg
Bild: Dick Gillberg

Vad ska vi äta för att nå klimatmålen?

Centerpartiet i Tanum: Vi i Västsverige gör god klimat- och miljönytta om vi kör mindre fossildrivet - men inte om vi bidrar till att slå ut vår egen mjölk- och nötköttsproduktion.

Många låter sig styras av uppmaningen att sluta äta kött och mejeriprodukter för klimatets skull. Nu senast var det förskolan Gitarren i Umeå, som med hänvisning till sitt hållbarhetstänk, beslutat stryka allt kött på matsedeln, enligt SVT textnyheter. Det är så klart en enkel linje som är lätt att följa, men är det en bra väg för att nå klimatmålen?

Det finns all anledning att ifrågasätta beslutet, även om syftet kan vara gott. I vårt land, och inte minst i Västsverige, bedrivs mjölk- och nötköttsproduktionen med i huvudsak foder från gräs- och klöverbevuxna slåtter- och betesvallar. År efter år ökar mullhalten i åkermarken på kreatursgårdarna tack vare att koldioxid binds av vallväxterna och lagras in som mull i marken. Detta sker i högre grad för gräs- och klövervallar än för andra lantbruksgrödor. Dessa vallar utnyttjas idag i huvudsak till foderproduktion.

Vad skulle hända om nötkreaturen försvann från gårdarna? Jo, de mullrika, vallbevuxna åkrarna skulle säkerligen plöjas upp och sedan bearbetas i stort sett varje år, för att möjliggöra ökad odling av proteingrödor och spannmål. Detta skulle då få till följd att det inlagrade kolet i åkermarkens mullsubstans, i högre grad skulle omsättas på grund av den ökade jordbearbetningen och avgå som koldioxid till atmosfären. Negativt för klimatet alltså. Ok visst, nötkreatur utsöndrar metangas, som har en negativ klimatpåverkan, men vad blir nettoeffekten för klimatet och vem har helhetsbilden?

Åkermarkerna på gårdar med vallbaserad mjölk- eller köttproduktion, har också fördelen att markstrukturen, som uppstår när koldioxid inlagras som mullsubstans, blir god. Det gynnar alla grödor. Är det då inte bättre att vara rädd om dessa marker och nötkreaturen i vårt område och hålla kvar kolet i marken genom fortsatt vallodling och samtidigt få goda skördar? Det går ju att växla med proteingrödor eller spannmål då och då. Även grönsaksodling passar bra in i ett sådant odlingssystem, där det dessutom produceras stallgödsel. Det ger också goda förutsättningar för närodlad ekologisk produktion av både mjölk, kött och grönsaker som uppskattas av många och som kan passa bra som mat på bland annat förskolor.

Klimatmålen är jätteviktiga för alla, men de enklaste råden är inte alltid de bästa. Det är till exempel, som de flesta numera vet, stor skillnad på närproducerat nötkött från djur uppfödda på gräs och klöver och billigt importerat nötkött, vad gäller klimatpåverkan. Dessutom är biologisk mångfald, giftfri miljö och landets livsmedelsförsörjning viktiga mål att ta med i diskussionen. Vi här i Västsverige gör absolut god klimat- och miljönytta om vi till exempel kör mindre med fossildrivna bilar, sätter upp solpaneler och flyger mindre. Vi gör det knappast om vi tar beslut som leder till att vår vallbaserade mjölk- och nötköttsproduktion slås ut.

Lars Olrog

Roger Wallentin

Magnus Bengtsson

Håkan Elg

Centerpartiet i Tanum