Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Christopher Andersen, granne till det planerade bostadsbygget på Vattentornsberget i Strömstad. Bild: Arvid Brandström
Christopher Andersen, granne till det planerade bostadsbygget på Vattentornsberget i Strömstad. Bild: Arvid Brandström

Vad är en investering i framtiden?

Christopher Andersen svarar Oscar Russberg om det planerade bostadsbygget på Vattentornsberget.

I sin insändare 5:e oktober argumenterar Oscar Russberg för exploatering av Vattentornsberget under rubriken "Investera i framtiden". I denna insändare vill jag förklara varför exploatering av centrala naturområden är inget annat än kortsiktiga investeringar som på sikt i verkligheten blir stora förluster.

LÄS MER: Investera i framtiden

Länsstyrelsen motiverade sitt första avslag om exploatering av Vattentornsberget 1994 med att man på riksnivå såg med oro på att allmänplatsmark i gällande planer tas i anspråk för andra ändamål. Det diskuterades även att ge allmänplatsmark särskilt skydd. Det står i klartext i avslaget att «I princip bör allmänplatsmark - park aldrig användas för bostadsbebyggelse».

Den här övergripande principen är oerhört viktig. Skulle New York bygga igen Central Park? Dream on.

Även i Sverige och Strömstad är den principen är i allra högsta grad giltig och aktuell. Ett färskt och lokalt exempel är aktiviteterna elever från både lågstadiet och högstadiet just nu gör på Vattentornsberget, bland annat orientering. Mitt i området som föreslås exploaterat. Från Odelsbergskolan och Strömstiernaskolan är det gångavstånd till Vattentornsberget. Var skall de gå om man bygger igen alla centrala naturområden? Skall de bussas till en skog öster om E6?

Barns uppväxtvillkor och boendes livskvalitet är den bästa och långsiktiga investeringen i framtiden. Precis som det står i vision 2030, som börjar med "En internationell småstad med natur, kultur och friluftsliv i världsklass". Bemärk att natur är det första som nämns. Uppväxtvillkor och livskvalitet är er det som verkligen gör Strömstad till en attraktiv stad att bo i, och som vill få kommunen att växa. Det är en investering i framtiden – på riktigt.

Exploatering av Vattentornsberget genom försäljning av marken till Brixly skulle berika enbart Brixly, och ge ett fåtal bostäder i hög prisklass. Strömstads kommun vill sitta kvar med en summa pengar, och invånarna vill bli berövat det kanske finaste centrala naturområdet vi har, för all tid.

Några kommentarer till Oscar Russbergs hänvisningar till förslaget till fördjupad översiktsplan (Föp):

Det är inte möjligt att bebygga det föreslagna området utan stor påverkan på befintliga bostader. Att bokskogen skall, och lövskogen bör skyddas betyder absolut ingenting, då detta är områden det är svårt eller ointressant att ströva i. Översiktsplanerarens kommentar i Föp om att «förslaget gäller den del av Vattentornsberget som bedömts ha minst rekreationsvärde» faller på sin egen orimlighet, och ger orsak till att vara mycket kritiskt till Föp som den nu föreligger.

Jag vill även bemöta Oscar Russbergs argument för bebyggelse enligt Föp:

•Ett fåtal bostäder i hög prisklass bidrar inte till att lösa Strömstads bostadsbrist. Om kommunen verkligen vill göra något åt bostadsbrist finns det andra förslag som skulle ha rejäl betydelse, till exempel Canning.

•Det är inte kostnadseffektivt av kommunen att ge sig in i en process som innebär omreglering av ett naturområde där risken för att det inte leder fram är stor.

•Det finns för tiden gott om bostäder och tomter till salu i Strömstad, utan att behöva ta naturområden i anspråk.

•Att exploatering skulle höja värdet på området och gynna befintliga fastighetsägare är upp till fastighetsägarna själva att ha en åsikt om, och knappast et argument för någon annan. Som sakägare kommer var enkelt fastighetsägare att ta ställning om det kommer något vi faktisk kan ta ställning till. Det enda vi vet just nu är att sittande politiker struntar i vad vi och Länsstyrelsen har tyckt tidigare.

•En exploatering bidrar inte till att nå vision 2030, snarare tvärtom.

Oscar Russbergs sista argument är att det bidrar till kommunens kassa genom försäljning. Ja, det skulle det göra. Men det skulle vara som att pinka i byxorna för att hålla sig varm. Det blir snabbt kallt igen, och gör man detta kommer Strömstad att vara en kallare stad för all tid.

Om Strömstads kommun återigen lägger tid och pengar på exploatering av Vattentornsberget kan det få två möjliga utfall. Antigen får kommunen igenom en kortsiktig vinst, tar flera steg tillbaka på vägen mot vision 2030, och lämnar en mindre attraktiv stad kvar. Eller så blir det överklagat och nedlagt, och kommunen har förlorat insatsen som måste läggas på planering. Det är i bästa fall att gambla med skattebetalarnas pengar, i värsta fall att kasta dem ut ur fönstret. Därför behöver sittande politiker påminnas om helheten och historien i detta ärendet.

Christopher Andersen