Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Debatt: Vågar administration och politiker äventyra människors hälsa?

Terje Tollefsen om bygglovsansökan för mast och teknikbod på fastigheten Strömstad 4:16 på Vattentornsberget.

Efter att ha gått igenom insända bygglovshandlingar i ärendet vill jag (som Strömstadsbo) framföra följande synpunkter och en stark oro för ärendet:

Det är inte angivet någonting om syftet/ändamålet med att uppföra ett torn på 48 meter och en teknikbod på fastigheten! Detta är en uppenbar vilseledning – för fallet handlar i princip inte om högt, fult eller vackert, men emellertid om strålning – möjligtvis stark och hälsofarlig strålning! Och man kan ju förstå att sökanden inte vill ha någon diskussion och väsen om detta!

För om vi utgår från att detta är en "mobilmast" - och inte till exempel en flaggstång - finns det en relaterad strålningsfara – som det inte finns någon information om eller konsekvensbeskrivning av i bygglovsansökan. Om syftet dessutom är att installera 5G mobil sändare/mottagare/nät i masten - er frånvaro av information om och bedömningar kring strålningsfara en allvarlig och grundläggande brist i det här fallet/ansökan.

För det finns mycket dokumentation och forskning som varnar för potentiella allvarliga hälsoeffekter av 5G-strålning.

Många forskare menar att strålning från 5G-nät äventyrar folks hälsa!

Läs mer om detta på till exempel http://www.5gappeal.eu/. Per juni 2018 har 209 forskare och läkare skrivit under detta överklagande.

5G-teknologin skiljer sig markant från existerande mobilteknologi på flera områden och dess biologiska verkningar är det inte helt forskat på. Vilken sjuklighet vi kan räkna med är därför präglad av spekulationer. Men det är ganska speciellt, om Strömstad kommun tänker tillåta exponering av hela eller delar av befolkningen i Strömstad, utan att veta något om vilka hälsorisker som finns!

I en insändare inom liknande problemställning i Norge (av Sissel Halmøy – generalsekreterare i norska Människors strålskydd - https://www.folkets-stralevern.no/) sägs det att det är Direktoratet för strålningsskydd i Norge (DSA) som er «garantin» för att det är helt säkert med detta experimentet.

Halmøy skriver att DSA kräver att vi har några säkra gränsvärden som skyddar oss. Dessa gränsvärden skyddar oss mot uppvärmning och mot hallucinationer, och det är beräknat ut från korttids exponering. Vi har inga gränsvärden i Norge som skyddar mot dygns kontinuerlig strålning, och de skyddar inte mot huvudvärk, sömnproblem, utmattning, oro, nedsatt fertilitet och alla de andre biologiska reaktionerna som vetenskaplig forskning visar.

DSA är såtillvida inte oenig i att denna forskning finns, och att gränsvärdena inte skyddar mot alla dessa biologiske effekter. Men de kallar det inte skador, de kallar det besvär. Besvär som går över när exponeringen upphör – eller efter en viss tid.

Sädesceller till exempel. Flera studier visar att det är 35 procent reducerad kvalitet på sädesceller om man har mobiltelefonen i fickan. Men – det skapas ju nya sädesceller, om man tar mobiltelefonen ut ur fickan – så det är nya möjligheter nästa dag. Mobiltelefonen kan man själv bestämma över, men mobilmasten strålar dygnet runt och den kan man inte stänga av.

När det gäller huvudvärk, sömnproblem, depression och allt det andra – så kan vi vara eniga i att det är plågsamt. Men DSA menar att det inte är skadligt.

5G och allt det "roliga" man kan använda det till – det är tid att fråga vad priset är för hälsan för hela befolkningen i Strömstad och andra platser. Och om man är villig till att betala det priset?

Min bedömning som arkitekt/planerare är att en oberoende konsekvensbeskrivning bör göras relaterad till strålningsfaran från 5G master/5G mobiltäckning – om det är det den här masten ska användas för.

Något annat skulle vara förkastligt i förhållande till både närmaste grannar och resten av Strömstads befolkning!

Terje Tollefsen

Arkitekt/stadsplanerare Strömstad