Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marie E Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) är två av debattörerna. Bild: Arkiv
Marie E Kristiansen (M) och Lars Tysklind (L) är två av debattörerna. Bild: Arkiv

Debatt: Utveckling parallellt med omställning

Oppositionen i Strömstad: ”Låt oss bygga en bärkraftig struktur tillsammans och aktivt hjälpa det befintliga näringslivet”.

Strömstad har förvisso drabbats hårt av pandemin, men lika viktigt som det pågående omställningsarbetet är utvecklingen av det befintliga näringslivet.

Strömstads unika läge med havet i centrum och livet i fokus ger de bästa förutsättningarna för att fortsätta utveckla turismen, upplevelserna och de marina näringarna. Besöksnäringen är inte något som ska ersättas eller ställas om till något annat. Den har aldrig stått stilla utan varit i ständig förändring och en viktig jobbmotor för kommunen. Men de befintliga företagen behöver hjälp och stöd för återstart och fortsatt utveckling.

Undertecknade har i en motion föreslagit att Strömstads kommun ska verka för bildandet av, och aktivt medverka till att strukturera och bygga en gemensam organisation tillsammans med näringslivet. Syftet är att stärka Strömstads attraktivitet och företagande, exempelvis enligt det som påbörjats inom projektet Strömstad & Co. Majoriteten tycks anse att detta är uppfyllt genom öppnandet av omställningskontoret. Vi håller inte med. Vår uppfattning är att det tydligt ska framgå att kommunen arbetar parallellt med både utveckling och omställning.

Vad det handlar om är att Strömstad i framtiden behöver flera ben att stå på

I samband med detta kan framhållas att även om Strömstad på senare år litat alltför mycket till handeln och dess betydelse för sysselsättningen, så är handeln fortsatt en viktig näring. Vi vet att när gränsen öppnar kommer handeln så småningom att vakna. Vad det handlar om är att Strömstad i framtiden behöver flera ben att stå på.

Vårt befintliga näringsliv inom besöksnäringen; turism och upplevelser, har ytterst goda förutsättningar att vara ett av de benen. Förra sommarens ”hemester”-trend innebar att fler svenskar sökte sig till norra Bohuslän.

Nu ser vi att besöksnäringen fortsätter växa och att den har alla förutsättningar att bli starkare. Med bra stöd kan kommunens företagare inom dessa områden fortsätta utvecklas.

Låt oss ge dem det stödet, låt oss bygga en bärkraftig struktur tillsammans och aktivt hjälpa befintligt näringsliv i den fortsatta utvecklingen.

Lars Tysklind (L)

Marie E. Kristiansen (M)

Åsa Torstensson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Gruppledare