Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Göran Larsson. Bild: Marita Adamsson
Göran Larsson. Bild: Marita Adamsson

Tryggheten är borta på Koster

Kosterbon Göran Larsson har fått nog av de negativa signalerna från Strömstads kommun gentemot Kosteröarna.

Socialnämnden i Strömstads kommun har meddelat ett tiotal Kosterbor som har hemtjänstinsatser/trygghetslarm att från 1 september kommer ingen till hjälp, om du trycker på larmet mellan 19.00 – 8.00. Larmet går till en Trygghetscentral som under natten meddelar anhöriga per telefon.

Min mor är en av dessa som har hemtjänst och hon fick för säkerhets skull 2 likalydande brev så att vi verkligen skulle förstå innehållet i breven.

Jag bor ju på ön, så jag skulle kunna rycka ut när larmet går. Men hur gör de som inte har någon anhörig boende här? Alternativet är att bli flyttad iland. Till vad? Kön till serviceboende är lång har vi fått erfara. Egen lägenhet i Strömstad med hemtjänst är ju också svårt att uppbringa.

I brevet står att man haft kontakt med Kosternämnden för att få deras syn på saken.

Vi har svarat socialnämnden att vi anser att dagens nivå på hemtjänst och trygghetslarm är den som vi kan begära. Vi föreslår dock att vid larm nattetid/vintertid, räddningstjänstpersonal bistår vid linfärjeöverfarten som en trygghet för hemtjänstpersonalen.

Det börjar snart bli nog av negativa signaler från Strömstads kommunala nämnder och styrelser.

Miljö- och byggnämnden skriver i april: ”Därmed finns ingen eller väldigt liten utvecklingsmöjlighet för Kosteröarna.”

Barn- och utbildningsnämnden undersöker möjligheterna att även lägga ner F-3-klasserna i Kosters skola.

Tekniska nämnden vill att alla fastighetsägare genom en särtaxa skall finansiera vatten och avloppsledningar från fastlandet. Kommunen har problem i sitt verksamhetsområde att försörja sina abonnenter med vatten. Bland oss övriga nästan 80 procent av fastighetsägare har de flesta vatten så att man klarar sig bra.

Strömstadsbyggen verkar tveka om byggstart på det s.k. Filjestadsprojektet.

Finns det någon mer kommunal nämnd som vill passa på med negativa beslut, så passa på nu när vi ändå ligger.

På Koster kraftsamlar vi oss och har ett nybildat utvecklingsbolag som tror på framtiden (AB Kosters Framtid). Arbetstillfällen finns och besöksnäringen kan utvecklas. En barnfamilj har flyttat in och ytterligare har visat intresse.

Vad skulle Strömstad kommun vara förutan Koster och Kosterhavets Nationalpark? Visst, gränshandeln blommar upp i cykler.

Merparten av frågor på turistinformationerna är Kosterrelaterade.

Alla dessa dagsturister som står i kö till Kosterbåten på torget i Strömstad dessa dagar, bor nånstans i området. Äter på restauranger och handlar i affärer.

Men Koster får inte kosta nåt för kommunen.