Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För Bastekärr föreslår Liberalerna att detaljplanen ändras så det blir möjligt att även etablera livsmedelshandel. Bild: Arkiv
För Bastekärr föreslår Liberalerna att detaljplanen ändras så det blir möjligt att även etablera livsmedelshandel. Bild: Arkiv

Insändare: Tre förslag för Strömstads bästa

Liberalerna: Pandemin har på ett brutalt sätt visat sårbarheten i Strömstads näringsliv.

För att i görligaste mån undvika liknande utslagning i framtiden krävs kraftfulla åtgärder för att stärka näringslivet, de marina näringarna och turismen i Strömstad.

Tre viktiga åtgärder att arbeta med för en omställning i Strömstad är industriområdet på Bastekärr, slipen i Myren samt bron över Bojarkilen.

För Bastekärr föreslår Liberalerna att detaljplanen ändras så det blir möjligt att även etablera livsmedelshandel i mindre omfattning.

För slipen i Myren föreslår Liberalerna att kommunen genomför och finansierar nödvändig reparation och därefter arrenderar ut verksamheten genom anbud.

För Bojarkilen föreslår Liberalerna att bron byggs snarast möjligt.

På grund av totalstoppet för livsmedelshandel har ännu ingen tagit steget till etablering

Industriområdet på Bastekärr har alltför länge stått outnyttjat. Intressenter har funnits, men på grund av totalstoppet för livsmedelshandel har ännu ingen tagit steget till etablering. Vi före­språkar dessutom att en inkubator för utveckling av nya näringar knyts till området.

Den obrukbara slipen i Myren har inneburit stora problem för inte minst fiskenäringen och turbåts­trafiken. En kustort som Strömstad med traditioner av fiske och badortsliv behöver kunna erbjuda snabba åtgärder när något går sönder på båten. Lägg därtill Kosterhavets marina nationalpark och Tjärnö­laboratoriet, som också är betjänta av en fungerande slip för snabba reparationer. Vi ska även komma ihåg möjligheten att framöver utveckla fler marina näringar.

Slutligen, bygget av bron över Bojarkilen skulle innebära en viktig skjuts för näringsidkarna i centrum, samtidigt som boende inom Kebal/Seläter-området i högre grad skulle kunna undvika onödiga bilresor. Bron har länge varit efterfrågad av hotellets ägare och den skulle ge en smidig anslutning till centrum med butiker och restauranger för hotellets gäster. Samtidigt skulle boende och hotellgäster i centrum enkelt kunna ta sig till exempelvis golfbanan eller det stadsnära naturområdet på Nötholmen.

Liberalerna i Strömstad