Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Skiss över den planerade bebyggelsen på Canning och Skeppsbroplatsen.

Total omprövning av Canningplanen

Dag Wersén (M): Genomför inte Canningplanen i nuvarande form.

Även om projektet Canningplanen inklusive Skeppsbroplatsen kommit långt vågar jag mig på att föreslå att en total omprövning övervägs.

Behovet av 440 bostäder är inte styrkt. Oavsett upplåtelseform kommer sådana bostäder att innebära höga boendekostnader. Det må vara att det kanske inte saknas penningstarka intressenter som man får hoppas avser att vara heltidsboende. Emellertid har, efter det att Canningplanen fått konkret form, staten nu ålagt banker och bostadsköpare ett amorteringskrav som ställer en bostadsköpares lånemöjligheter i relation till familjens totala arbetsinkomst. S.k. vanliga invånare i Strömstad kan därför få övermäktiga svårigheter att finansiera ett förvärv av en ganska dyr bostadsrätt i området. Redan nu verkar det inte vara helt enkelt att placera alla nu salubjudna bostadsrätter i centrala Strömstad.

Det finns också anledning att beakta de signaler som kommer från andra delar av Sverige. Det har framförts att det föreligger ett fundamentalt fel i bostadsutvecklingen som består i att bostäder byggs centralt i attraktiva dyra lägen, med tomma lägenheter som följd, samtidigt som byggnation försummas i områden där bostäder kan byggas billigare till priser som kan betalas av t.ex. unga bostadssökande. Det är det sistnämnda som bör prioriteras.

Den kostnad för projektet som kommer att belasta kommunen och därigenom dess skattebetalare framstår inte som med säkerhet riktigt och fullständigt beräknad. Den kritik som framställts mot kostnadsberäkningarna framstår som väl underbyggd och kan inte anses obefogad, och den bör därför föranleda omräkning av kalkylerna.

Trafikproblemen såväl under byggnadstiden som efter ett genomförande av projektet framstår som underskattade, och parkeringssituationen i Strömstad på lång sikt, med troliga förändrade bilvanor, förtjänar ytterligare överväganden.

Under den tänkta byggnadsperioden, som kan bli så lång som 15 år, kommer störande och delvis vidriga förhållanden i form av sprängningar, byggtrafik, damm, smuts, buller m.m. att råda för boende såväl i grannskapet som för dem som flyttat in i under byggnadstiden färdigställda byggnader inom området. För tillfället rådande förhållanden vid nybyggnation vid Surbrunnsgatan och gatuarbeten i centrala Strömstad illustrerar vad vi menar i detta avseende.

Det förekommer en uppfattning att en omprövning av Canningprojektet vore omöjlig därför att många års planeringsarbete därigenom skulle gå till spillo. Så behöver det nog inte vara. En ny plan borde rimligen kunna utarbetas hyggligt snabbt tack vare det underlag som finns i form av resultatet av hittillsvarande planeringsarbete och de kritiska och positiva omdömen som det fått.

Oavsett de majoritetsförhållanden som nu råkar råda inom kommens beslutsorgan är motståndet mot eller tveksamheten inför Canningplanen av sådan storleksordning och dignitet att det framstår som stötande om en minimal politisk majoritet skulle ge sig på att genomföra planen.

Dag Wersén

Moderat kandidat i höstens kommunfullmäktigeval