Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Sven Moosberg. Bild: Marita Adamsson

Tomma tunnor skramlar mest

Sven Moosberg, Jour Strömstad, menar att Norra hälso- och sjukvårdsnämnden inte tillvaratar Strömstadsbornas intressen.

Jour Strömstad har drivit frågan om en jämlik vård i vår kommun! Vi har mer än 5 000 sympatisörer.

Vi har skrivit till regionens företrädare och i enstaka fall fått svar. Vi har kallat till möten, men intresset har varit svalt från våra kommunal politiska företrädare i regionens majoritet!

Jour Strömstad har lagt medborgarförslag med stöttning av en M-motion om utveckling av vårt magra vårdutbud i för­hållande till andras. Vi har påtalat att det inte saknas pengar om dessa användes på rätt sätt. Rätt sätt intresserar sig inte regionens tjänstemän eller politiker för.

Regionens politiska bevekelsegrunder baserar sig sällan på de verkliga omständigheterna och besluten grundar sig ofta på skrivbordsprodukter. I stort och i smått, ingen hänsyn tas till statliga utredningar och dess utveckling till en närmare vård och utvecklade vårdcentraler.

Regionens försök 2017 att sprida vård närmare vårdcentralerna inskränkte sig till en Närakut i Göteborg och en kvälls- och helgjour i Tanum. Det är vad vi fått! I möten, i anledning av fullmäktiges beslut att alla partier ställer sig bakom medborgarförslaget om en konkret insats i frågan, har följande framkommit. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium, (ordförande, förste vice och andre vice dito), omtalade för kommunens arbetsutskott (ordförande, ledamöter från S, M och L) att den vård vi behöver får vi och det är bara 20 minuter till Tanum. Var nöjda med det! Mer blir det inte för Strömstad kommuns innevånare!

Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium består av bland andra en folkvald Liberal, som klart uttalat (i STNB) att denna, ”med en dåres envishet”, ska arbeta för en förbättrad sjukvård med dygnetrunt­öppet i Strömstad. Häpna kan man göra, ty nämnden, ovan refererad till, är så kallad beställare av kommunens sjukvård. Påståendet om ”vår vård” har på intet sätt dokumenterats och saknar behovsanalys baserat på verkliga fakta. Att denna ”vår” nämnd inte agerat professionellt, tillåter Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att göra precis vad de vill. Vår nämnd, som ska tillvarata våra intressen, har totalt spelat ut sin roll. I vart fall för Strömstads vidkommande!

Sedan tillkom, äntligen efter att kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson tjatat i tre månader, ett möte med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Göteborg. Vid mötet fanns förutom, styrelsens presidium, KS-ordföranden samt representanter från S, L och M. Trots ihärdiga påtryckningar låter sig Jonas Andersson (L) m fl i presidiet inte påverkas av vårt fullmäktigebeslut.

Resultatet har mynnat ut i den artikel, som återgav händelsen, häromdagen. Vad jag kan konstatera är att de, som ska representera kommunens intressen, hade föga framgång hos sina meningsfränder i Hälso- och sjukvårds­styrelsen. Enligt utsago fanns inget stöd från Jonas Andersson (L), ordförande. Vår L-representant gav heller inte uttryck för den vilja, som de folkvalda fått i uppdrag att med kraft framföra vilket ger mig skäl till rubriken ovan.

Däremot gavs kraftigt uttryck från M, som med egen motion stöder Jour Strömstads förslag till vårdutvecklingen. Ha i åtanke alla utfästelser innan valet och betänk nu hur lite de, som sitter med i regionen, kan göra för oss skattebetalare och våra kommungäster i en av Sveriges mest frekventerade kommuner.

Sven Moosberg

Jour Strömstad