Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I mars stängde Norge gränsen vilket var ett hårt slag mot gränshandeln, som här på Nordby shoppingcenter. Bild: Jakob Simonson
I mars stängde Norge gränsen vilket var ett hårt slag mot gränshandeln, som här på Nordby shoppingcenter. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Tillsammans kan vi rädda jobben

Vänsterpartiet har en rad förslag för att mota coronakrisen i Strömstads kommun.

Stoppet för gränshandeln och besöksnäringen kom plötsligt och ifrån klar himmel.

Ingenting tyder just nu på att gränsen öppnas inom överskådlig tid. Det betyder att de omkring 1 500 personer som nu är permitterade i hög grad kommer att förlora sina jobb. För några hundra är det redan verklighet. Några mindre företag har redan gått omkull och fler lär det bli.

Strömstads kommun har investerat 200 miljoner kronor i ett nytt färjeläge. De beräknade hamnintäkterna för de två rederier som anlöpte hamnen genererade 15-20 miljoner kronor per år. Nu blir det inga intäkter alls. Kommer trafiken någonsin tillbaka? Det vet vi inte säkert.

I Strömstad och i Tanum finns ett antal hotell- och campinganläggningar som också har drabbats hårt av den stängda gränsen. Under sommaren har visserligen en del norska besökare ersatts av svenskar, men den totala beläggningen på årsbasis har sjunkit betydligt. Detsamma gäller givetvis antalet konferenser som är en viktig inkomstkälla för hotellen. Mycket tyder dessutom på att antalet konferenser i framtiden kommer att ske digitalt. Kommer alla hotell- och campinganläggningar att finnas kvar? Det kan ingen svara på idag.

En sak är säker: Gränshandeln kommer inte att bli som före pandemin

I den viktiga gränshandeln, särskilt inom livsmedelshandeln, har varslen varit särskilt stora. Hittills har cirka 100 förlorat jobbet och ytterligare flera hundra är varslade om uppsägning. Den sedan ett halvår stängda gränsen har redan ändrat folks beteenden. Den norska regeringen tycks dessutom verka för ändrade regler och skatter som syftar till att minska gränshandeln i framtiden. En sak är säker: Gränshandeln kommer inte att bli som före pandemin.

I ett värsta scenario kan Strömstad stå inför en liknande situation som Trollhättan gjorde för tio år sedan, när Saab gick i konkurs. Då drabbades cirka 4 000 personer.

Det finns också viktiga lärdomar ifrån Trollhättans kris. Där gjordes en rejäl och gemensam kraftansträngning ifrån EU, staten, regionen, kommunerna och näringslivet. Något liknande behövs för näringslivet och arbetsmarknaden i Strömstad.

Omedelbart måste Arbetsförmedlingen återetableras och stärkas i Strömstad

I ett första steg bör politikerna över partigränserna enas om kravet att det bildas ett utvecklingskontor för Strömstad. Där ska finnas representanter för EU:s globaliseringsfond, staten, regionen och Strömstads kommun (eventuellt även Tanums kommun). Det skulle betyda mycket starka ekonomiska muskler. Syftet med utvecklingskontoret ska vara att väsentligt bredda Strömstads näringsliv. Det måste ske på både kort, medellång och på lång sikt.

Omedelbart måste Arbetsförmedlingen återetableras och stärkas i Strömstad. Lokaler finns i Pilen 5 (gamla sjukhusbyggnaden). Där kan för övrigt även utvecklingskontoret etableras.

Pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik måste förbättras till den större arbetsmarknaden i Trestad. Detta kan göras med fler buss- och tågförbindelser. Precis så gjorde man i Trollhättan. Man fick tre extra tåg till Göteborg och nya busslinjer till Torslanda.

Utvecklingskontoret måste ge stöd till de företag som har möjligheter att överleva krisen och som har utvecklingspotential.

Strömstad behöver en större arbetsmarknad för folk med akademisk utbildning

På kort och medellång sikt kan omskolning och vidareutbildning erbjudas till dem som blir arbetslösa. Stora utbildningsinsatser kan göras för att utbilda inom bristyrken, till exempel undersköterskor, vårdpersonal, hantverkare som murare, rörmokare, snickare, elektriker. Det innebär ökad resurstilldelning till komvux, yrkesskola och högskola.

Utvecklingskontoret kan ge stöd till såväl nyföretagande som till etableringar utifrån. Strömstadsbor med idéer kan få hjälp att förverkliga dem. Initiativ måste tas för att få till stånd nyetableringar till Bastekärr, till exempel av företag inom miljöteknik och högteknologi. Strömstad behöver en större arbetsmarknad för folk med akademisk utbildning.

Utvecklingskontoret kan arbeta för att något statligt verk/myndighet, gärna med anknytning till marina verksamheter lokaliseras till Strömstad.

Med ökande och förlängda straff behövs fler fängelser. Ett sådant kan byggas i Strömstad.

Det finns intresse för att etablera fiskodling på land i Kålvik. Under förutsättning att det kan göras på ett miljövänligt sätt kan det ge minst 60 arbetstillfällen.

Utvecklingskontoret kan verka för att etablering sker inom sjukvård, äldrevård, psykvård, ungdomsvård. Strömstad har vackra och rogivande miljöer för rekreation och återhämtning.

Utvecklingskontoret kan stödja bygget av hyresrätter på Canning. Det kan ske i hållbara material, t ex i trä och med naturligtvis med solpaneler på taken.

Själva bygget av en modern järnväg skulle ge många arbetstillfällen under flera år

Den absolut bästa och långsiktiga investeringen som utvecklingskontoret kan bidra med är att bygga en modern järnväg som sammanbinder Strömstad/Skee med Östfold/Viken och Oslo. Det skulle ge en väsentligt större och mycket mera differentierad arbetsmarknad för Strömstadsborna. Fler från Norge skulle kunna bo i Strömstad och pendla in till sina arbetsplatser. Fler ungdomar skulle kunna återvända hem efter högskoleutbildning för att bo i Strömstad och jobba i Norge. På så vis skulle en stor gemensam gränsöverskridande arbetsmarknad kunna byggas. Då skulle det bli ännu svårare att skilja broderfolken åt i framtiden. Naturligtvis ska den moderna järnvägen också byggas ut söderut, även om arbetsmarknaden inte är lika stor där inom samma tidsrymd = en timmas pendling.

Själva bygget av en modern järnväg skulle ge många arbetstillfällen under flera år.

Vid Saabs nedläggning fick Trollhättan både ny motorväg och dubbelspårig järnväg till Göteborg.

Varken region- eller rikspolitiker förstår hur allvarligt läget är i Strömstad

Vänsterpartiet presenterar härmed några förslag för att lösa Strömstads problem i den nuvarande krisen. Andra partier har säkert också något att tillföra.

Med gemensamma krafter kan vi rädda jobben!

Vi kan börja med att sammankalla ett extra kommunfullmäktigemöte för att diskutera dessa frågor och för att finna gemensamma och konstruktiva lösningar över snäva parti- och partigruppsgränser. Vi kan uppmana våra respektive riksdagsledamöter på Fyrbodalsbänken att agera gemensamt i riksdagen och våra regionpolitiker att göra gemensam sak i regionfullmäktige. Varken region- eller rikspolitiker förstår hur allvarligt läget är i Strömstad.

Vänsterpartiet i Strömstad