Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Anders Ekström, KD i Strömstad. Bild: Marita Adamsson

Till Botaniska finns det pengar – men inte till jour i Strömstad

Anders Ekström, Kristdemokraterna i Strömstad, om regionens prioriteringar.

Göteborgs botaniska trädgård ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar enligt dess styrelse. Botaniska är frivillig verksamhet i Göteborg på våra landstingsskattemedel. Detta med internationell lyskraft skriver Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård samtidigt som de anger att Trädgården är ett viktigt besöksmål för cirka 600 000 besökare varje år.

Att driva och finansiera botaniska är inte ett lagstiftat krav för VG-regionen. Driftsunderskottet de senaste åren för trädgården ligger på minus 30 – 40 miljoner/år, pengar som regionen skjuter till varje år. Detta är före den kommande investeringen på 500 miljoner. Till Trädgården finns det pengar men inte till sjukhusbyggen. Å andra sidan saknas det alltid pengar till driften. Dessa årliga tillskott om cirka 40 miljoner ingår inte i miljardtillskotten till Film i Väst, Göteborgsoperan, Göteborgssymfonikerna, Västteater mm.

Strömstads besöksnäring, antal besökare på köpcentrum, färjetrafik, hotell, campingar osv uppgår till runt 8 000 000 personer per år, vi som kommun har ca 13 200 invånare. Det är befolkningsunderlaget 13 200 som regionen utgår från när de säger att vi har en bättre vård än andra kommuner i regionen, när frågan om dygnet runt-vård och jourverksamhet tas upp.

Här finns endast sjukvård på vardagar mellan 08.00 – 17.00 på vardagar. Vårdcentralerna i Strömstad erhåller/kostar ca 60 miljoner per år.

Att budgetprocesser och beställare/utföraremodeller inte fungerar och/eller är svårtolkade som regionens revisorer anger i sin revisionsrapport, Att den ena handen inte vet vad den andra gör, bekräftas av nedan.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har en budget på 5,1 miljarder kronor. I denna budget ingår Nu-sjukvården med 4,3 miljarder.

Norra nämnden, som uppges vara ansvarig för vården i t ex Strömstad, utgörs av politiker med eget kansli.

Nu-sjukvårdsstyrelsen utgörs även den av politiker med eget kansli, dock inte samma politiker som nämndens politiker. Budget/pengamässigt ingår Nu-sjukvården under Norra nämnden, men Norra nämnden har inte någon befattning/beslut med Nu-sjukvårdsstyrelsen.

Norra nämnden är beställare av vårdcentralerna i Strömstad, tecknat avtalen, likaså var nämnden beställare av single responderbilen. Men kostnaderna för vårdcentralerna i Strömstad går under hälso- och sjukvårdsstyrelsen. När bilen drogs in var det en besparing i Nu-sjukvården. Likaså ambulansverksamheten i Strömstad ligger under Nu-sjukvården. Det var besparing i Nu-sjukvården när förslaget om indragen ambulans i Strömstad föreslogs. Vem bestämmer vad och vem har ansvar för vad?

Sjukvården är idag, trots att den är lagreglerad, lika vård för alla, så fragmentarisk att det inte är möjligt, inte ens för regionpolitikerna, att förstå beslutsstrukturen. Landstingsskatten utgör idag 11,48 av kommunalskatten på 33,39 procent, och denna landstingsskatt har vi inget inflytande över, vad den används till.

Anders Ekström

KD Strömstad