Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sonia Kamrani och Marielle Alvdal, Fi Strömstad. Bild: Pressbild
Sonia Kamrani och Marielle Alvdal, Fi Strömstad. Bild: Pressbild

Debatt: Ta ställning för öskolorna – för barnens skull!

Feministiskt initiativ: Nämnden vill fokusera på barnperspektivet – låt oss då fokusera på barnens bästa och behålla skolorna på Koster och Tjärnö.

Under tisdagens möte med barn- och utbildningsnämnden föreslogs ett principbeslut att det minsta elevantalet på grundskolor från förskola till årskurs tre i framtiden får vara 20 elever. Det innebär i praktiken att skolorna på Koster och Tjärnö läggs ner. Nämnden vill fokusera på barnperspektivet – låt oss då fokusera på barnens bästa och behålla skolorna på Koster och Tjärnö!

LÄS MER: ”På sikt kan det bli för få elever på öskolorna”

Sverige har bestämt, i och med att barnkonventionen blir lag, att ta hänsyn till barns bästa i alla beslut som rör barn. Vilka konsekvenser får det för barnen om vi stänger skolorna? Barnen på Koster skola får, pga färdvägen, upp till två timmar längre skoldagar än idag. Det är tio timmar extra varje vecka och 380 timmar per år, dvs motsvarande 48 extra skoldagar årligen. Tid då andra barn får umgås med sina familjer, leka, göra läxor och vila. Hur är det barnens bästa? Även barnen på landsbygden har rätt till sin barndom!

Både Tjärnös och Kosters skolor har i nuläget 100 procent behöriga lärare, något som få andra skolor uppnår

Vissa politiker oroar sig för de sociala aspekterna i en liten grupp, men både Kosters och Tjärnös skolor har höga resultat i Trivselenkäten. När barnen själva får yttra sig säger de att det är skönt att det inte är så många barn i klassen, att det är tyst och lugnt i klassrummet och att man känner alla på skolan. De tycker att skolan är mysig och maten är god - och flera betonar närheten till naturen i undervisningen. Sjukfrånvaron är också låg vilket talar för en sund lärandemiljö.

Lärare på små skolor känner varje elev väl och kan lättare se om ett barn har särskilda behov eller om en familj behöver stöttning. Forskning visar att särskilt barn från socioekonomiskt utsatta familjer och barn med utländsk härkomst missgynnas i stora skolor jämfört med små, varför det även finns en jämlikhetsaspekt på att behålla mindre glesbygdsskolor. Både Tjärnös och Kosters skolor har i nuläget 100 procent behöriga lärare, något som få andra skolor uppnår. I resten av Strömstad är andelen behöriga lärare 56 procent, mot snittet i Västra Götalandsregionen på 71 procent. Hur är det barnens bästa att stänga de få skolor som når upp till målet om behöriga lärare?

Vi i Feministiskt initiativ tänker också, precis som barnens föräldrar, motsätta oss nedläggning av skolorna på alla sätt vi kan

De flesta är eniga om att det behövs mindre barngrupper och högre lärartäthet för att alla barn ska bli sedda, ha studiero och klara av sina studier – då anser vi det inte rimligt att stänga de skolor som uppfyller detta.

Vi i Feministiskt initiativ tänker också, precis som barnens föräldrar, motsätta oss nedläggning av skolorna på alla sätt vi kan! Barn- och utbildningsnämnden sköt upp ärendet - nu är det dags för alla partier att ta ställning. För familjernas, för landsbygdens och för samhällets skull - men framför allt för barnens skull - måste vi låta skolorna på Koster och Tjärnö vara kvar och utvecklas i stället för att avvecklas.

Sonia Kamrani (Fi)

ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Marielle Alvdal (Fi)

representant i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

LÄS MER: Ska Tjärnö skola läggas ner?

LÄS MER: Föräldrar: "Känns som om de går bakom ryggen"