Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tjärnö skola, en av öskolorna som Moderaterna vill utreda om de ska få finnas kvar (arkivbild). Bild: Jakob Simonson
Tjärnö skola, en av öskolorna som Moderaterna vill utreda om de ska få finnas kvar (arkivbild). Bild: Jakob Simonson

Insändare: Tänk nytt, Strömstads skolpolitiker

Inger Bohlin: ”Varför utnyttjar man inte den unika marina miljön kring Sveriges enda marina nationalpark och det marinbiologiska laboratoriet, och lockar barnfamiljer från hela Sverige?”

För ett år sedan beslutade barn- och utbildningsnämnden (bun) att lägga ner utredningen om avveckling av öskolorna på Tjärnö och Koster. I Strömstads Tidning den 24/2 kunde vi läsa att Moderaterna i december 2021 lämnat in ett så kallad initiativärende i vilket partiet begär att få en redovisning om förväntat antal elever till hösten 2022 och riskfaktorer kopplat till ett litet elevunderlag i skolorna på Tjärnö och Koster. Detta har väckt frustration hos berörda föräldrar med hänvisning till att en ny diskussion om öskolornas existens kommer att påverka intresset för barnfamiljer att bosätta sig på öarna samt göra det svårare att rekrytera lärare.

Marie E. Kristiansen, 2:e vice ordförande i bun, uppger i en intervju i tidningen den 26/2 att Moderaternas ambition är att barnen i ö-skolorna ska få en skolgång som skollagen kräver och att kommunen inte kan garantera att lagen uppfylls.

I samma dags tidning skriver moderaterna Ola Persson, Marie E. Kristiansen och Oscar Russberg, under rubriken ”Barn och unga är vår framtid”, bland annat följande: Vi Moderater vill att skolan ska ge alla elever likvärdiga förutsättningar att lyckas med sina studier och att eleverna ska ges en trygg, stimulerande och lärande miljö. Samtidigt redovisas att Strömstad kommer på 242:a plats av 290 kommuner i Lärarförbundets ranking över bästa skolkommuner och att kommunen enligt Skolverkets grundskoleenkät årskurs 9 för VT 21 ligger under snittet på 13 av 14 mätområden, vilket är tydliga tecken på att utbildningsverksamheten inte fungerar optimalt och att Strömstads kommun är en av de sämsta skolkommunerna i Sverige.

Enligt uppgift ligger Tjärnös elever i topp både vad gäller resultat och trivsel

Därtill trivs inte barnen i skolan, andelen behöriga lärare är låg och sjukfrånvaron hög. Vilka skäl har Moderaterna för sin oro över att kommunen inte kan garantera att skollagen följs och att undervisningen på Tjärnö och Koster inte följer skollagens krav? Enligt uppgift ligger Tjärnös elever i topp både vad gäller resultat och trivsel! Det kan således knappast ha kommit klagomål från Skolinspektionen gällande öskolorna?

Skolan är navet i en glesbygd och synnerligen viktig för Tjärnö såväl som för Koster. Är det utrett hur många barn i Strömstad som skulle vilja gå i skolan på Tjärnö eller Koster? Finns det inget nytt eller kreativt tänkande hos skolpolitikerna i Strömstad?

Varför utnyttjar man inte den unika marina miljön kring Sveriges enda marina nationalpark och det marinbiologiska laboratoriet, och lockar barnfamiljer från hela Sverige till en skola med natur och marin inriktning? Försvinner skolan, försvinner snart affären och de bofasta innevånarna och till sist också turisterna. Förutom naturen vill turisterna också uppleva en levande landsbygd!

Skulle inte skolorna på Tjärnö och Koster kunna ha någon form av samverkan sinsemellan och framför allt med skolorna på fastlandet?

Inger Bohlin

Fritidsboende på Koster sedan 1970