Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bohusbanan (arkivbild)  Bild: Lasse Edwartz
Bohusbanan (arkivbild) Bild: Lasse Edwartz

Insändare: Tänk nytt för en infrastruktur för hela Västra Götaland

Det krävs nytänkande för att möjliggöra järnvägar och vägar som lever upp till behoven i hela Västra Götaland.Ur ett västsvenskt perspektiv gläds vi bland annat åt satsningen på järnvägen Göteborg-Borås som del av en ny stambana, utbyggnaden av västra stambanan Laxå-Alingsås, utvecklingen av E20 genom Skaraborg och farledsfördjupningen i Göteborgs hamn.

Planen innehåller sammantaget satsningar för 881 miljarder kronor över en tolvårsperiod, ett historiskt högt belopp. Ändå är det tydligt att pengarna inte räcker. Det finns helt nödvändiga satsningar som saknas i planen. För att nämna några tydliga exempel: Västra stambanan Göteborg-Alingsås är en flaskhals som kräver utbyggnad till dubbelspår för godstrafiken till Göteborgs hamn. En ny stambana förutsätter spår också mellan Borås och Jönköping. Upprustning av Kinnekullebanan har tagits bort ur planen. För att kunna finansiera en infrastruktur som svarar mot behoven behöver vi tänka nytt. I dagsläget finansieras den absolut största delen av all infrastruktur över statsbudgeten. Vi vill peka på vikten av att även hitta andra lösningar, särskilt för större projekt. Både svenska och utländska investerare, bland annat pensionsfonder, har visat intresse för långsiktiga investeringar i Sverige. När Öresundsbron skulle byggas för dryga 20 år sedan lyftes projektet ur den ordinarie budgeten till ett separat bolag, med separat finansiering. Byggandet av Öresundsförbindelsen finansierades genom lån som återbetalas genom vägavgifter och avgifter för tågoperatörerna. Vi anser att en liknande modell bör användas även för nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Med den här typen av lösningar för större projekt kan pengar ur den ordinarie budgeten avsättas för viktiga delar av infrastrukturen som annars lätt hamnar i skymundan; till exempel enskilda vägar på landsbygden, det finmaskiga statliga vägnätet och regionala och lokala järnvägsbanor. För oss centerpartister är det viktigt att vi ser till hela regionens förutsättningar att utvecklas. För Västra Götalands bästa.

Anders Dahlberg (C),

riksdagskandidat Fyrbodal

Ulrika Heie, (C),

riksdagsledamot Skaraborg

Mikael Larsson (C),

riksdagsledamot Sjuhärad

Rickard Nordin (C),

riksdagsledamot Göteborg

Anders Ådahl (C),

riksdagskandidat Västra Götaland västra