Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Platsen för det planerade bygget på Filjestad, Sydkoster. Bild: Arkiv
Platsen för det planerade bygget på Filjestad, Sydkoster. Bild: Arkiv

Insändare: Strömstadsbyggen bör bygga bostäder på Filjestad

Förslag från Kosterbor: ”Strömstadsbyggen bygger större lägenheter/parhus som kan användas av barnfamiljer, alternativt att ungdomar kan dela.”

1982 köpte Strömstads kommun, av Allmänna Arvsfonden, den aktuella tomten på Filjestad som villkorades att användas till samhällsbyggnadsändamål, av kommunen preciserat till att gälla bostäder för helårsboende.

I en förstudie planerades för 3 parhus avsedda för åretruntboende på tomten, som är på 6700 kvadratmeter.

Den beviljades positivt förhandsbesked.

Strömstadsbyggen sa först att de skulle sätta av pengar i nästa budget men ändrade sig, ville inte/kunde inte bygga.

Strömstads kommun har nu erbjudit en privatperson att köpa tomten.

Det föreligger ett förslag från den private köparen med 12 fritidshus och 10 hyresrätter= totalt 22 mindre lägenheter. Ingen av dessa är lämpliga för åretruntboende flerbarnsfamiljer.

Det kommer att krävas omfattande sprängningar och förutsättningarna är helt förändrade, mot 3 parhus i första förhandsbeskedet.

Grannarna har därför överklagat det andra positiva förhandsbeskedet.

Ytterligare en stugby, bebodd några få veckor under året, är inte vad Koster behöver och ropar efter. Vi behöver lägenheter lämpliga till familjer som vill ha och söker ett åretruntboende.

Koster behöver bostäder nu – för att överleva

Vad gör Strömstadsbyggen?

Från Strömstadsbyggens egen hemsida, Om oss:

”Strömstadsbyggen är kommuninvånarnas bostadsbolag. Vi är helägda av Strömstads kommun och är medlemmar i Sveriges allmännytta vars viktigaste uppgift är: Hållbara, prisvärda bostäder för alla. Strömstadsbyggen har en stor framtidstro på Strömstad som boplats, där vi med huvuduppdraget att medverka till att tillgodose kommuninnevånarnas behov av bostäder…”

Vi tolkar detta som att: det gäller hela kommunen, alla dess olika områden och alla kommuninnevånare.

Vi hoppas att Strömstadsbyggens styrelse inser att alla delar behövs, har olika behov och är lika värdefulla. Koster behöver bostäder nu – för att överleva.

Förslag till nya ingångar:

Strömstadsbyggen arrenderar marken av Strömstads kommun.

Strömstadsbyggen bygger större lägenheter/parhus som kan användas av barnfamiljer alternativt att ungdomar kan dela.

Strömstadsbyggen söker sponsorer/medfinansiärer.

När gymnasiet i tätorten skulle byggas belånades bl.a. Kosters skola. Det är väl OK att göra även den omvända vägen?

Strömstadsbyggen tar fram offerter, kalkyl, finansiering och driftsbudget av bygget på Koster. Det finns kompetenta personer som gör och avlönas för detta. Det har väl gjorts för Magistern-bygget?

Kanske är det dags, om inte Strömstadsbyggen uppfyller sitt huvuduppdrag, att kommunen ger tillbaka marken till Koster

Vad gör vi nu?

Vi Kosterbor har själva samlat ihop medel och framför allt med tusentals ideella arbetstimmar byggt och driver gymnastiksal, Fiskargården, seniorboendet Västrabo och nu även vägarna.

Kanske är det dags, om inte Strömstadsbyggen uppfyller sitt huvuduppdrag, att kommunen ger tillbaka marken till Koster. Vi tvingas då driva ytterligare ett projekt som egentligen är ett kommunalt bostadsbolags angelägenhet.

Är detta verkligen rimligt – när Strömstads kommun på sin hemsida redovisar ett överskott för 2021 på ”cirka 80 miljoner kronor”?

Tänk om – tänk nytt!

Gunilla och Björn Hansén

Lisbeth och Klas-Göran Johander

Kosterbor

LÄS MER: C: Bostadsrätter kan finansiera hyresrätter

LÄS MER: Majoriteten röstade igenom bostäder på Filjestad