Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mats Brocker, kommundirektör i Strömstads kommun. Bild: Strömstads kommun
Mats Brocker, kommundirektör i Strömstads kommun. Bild: Strömstads kommun

Debatt: Strömstad nu och i framtiden

Mats Brocker, kommundirektör, om kommunens planarbete: "Strömstads kommun följer lagar och regler på ett mycket bra sätt".

Reflektion kring ”planmonopol som maktmonopol”.

LÄS MER: Kommunens planmonopol innebär maktmonopol

Vi bor i en fantastisk del av Sverige med höga natur- och friluftsvärden. Exploateringstrycket utmed kusten är dock hårt, det ställer stora krav på planering och myndighetsbeslut för att utveckling av ny bebyggelse ska kunna ske utan att de värden vi lever av äventyras. Att göra avvägningar mot allmänna och enskilda intressen är en central del i myndighetsutövningen. Tyvärr innebär det att framställda önskemål om prioriteringar liksom ansökan om enskilda bygglov inte alltid kan infrias.

Under 2018 fattades i kommunen cirka 1 100 beslut som rör planer, förhandsbesked och bygglov. Cirka 25–30 av dessa överklagades. Statistiken visar att av dessa överklagade beslut har 80–85 procent av ärendena, efter prövning i högre instans, bedömts som korrekt hanterade av kommunen.

Utifrån detta kan var och en som har möjlighet att jämföra denna statistik med andra jämförbara kommuner inse att Strömstads kommun, dess medarbetare och politiker, generellt följer lagar och regler på ett mycket bra sätt.

En fortsatt trevlig ­sommar till alla boende och besökare!

Mats Brocker

Kommundirektör Strömstads kommun