Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mikael Cederbratt (M), Åsa Torstensson (C), Lars Tysklind (L) och Bengt Bivrin (MP) skriver tillsammans om hur de vill satsa på Strömstad. Bild: Arkiv
Mikael Cederbratt (M), Åsa Torstensson (C), Lars Tysklind (L) och Bengt Bivrin (MP) skriver tillsammans om hur de vill satsa på Strömstad. Bild: Arkiv

Debatt: Strömstad måste satsa på utveckling

Vi vill ha tillbaka tjänsten som näringslivsansvarig i kommunen, skriver 16-gruppen (M, L, C och MP) - som även vill satsa mer på skolan och förskolan.

Strömstads kommun har en förhållandevis god ekonomi i jämförelse med andra kommuner i samma storlek. Det skapar goda förutsättningar för att bibehålla bra kommunal välfärd och en stabil ekonomi när kommunen nu växer.

Kommunfullmäktige har beslutat om två övergripande visioner: att 2030, alltså om 10 år, vara fossilobereonde och uppnå ett invånarantal på 15 000 invånare. Gemensamt uppsatta mål innebär att den planering som kommunens ansvarar för ska sikta mot dessa genom att fatta beslut om åtgärder som leder till att målen nås. En positiv utveckling kan nämligen aldrig tas för given. Att utmaningar finns för att möta de övergripande visionerna om befolkningstillväxt och fossilfri kommun är vi starkt medvetna om, men en vision utan åtgärder är bara drömmar.

Inför 2020 satsade vi i 16-gruppen – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet – ytterligare resurser på skola, förskola och inte minst på näringslivsinsatser, för att vi ser att det är verksamheter som har stor betydelse för kommunens möjlighet att möta utmaningar.

En bra skola och förskola med hög kvalité är avgörande för att ge våra barn och ungdomar bra och rättvis start under sin uppväxt och för att kunna ta till sig de utbildningskrav som förändras över tid. Genom att stärka våra unga stärker vi hela samhället genom kompetens som gynnar både näringsliv och kommunal verksamhet.

Våra företagare förväntar sig att mötas av handlingskraft från kommunens sida. Därför anser vi i 16-gruppen att det behövs mer, inte mindre, resurser till insatser för att stärka det lokala näringslivet. För att utveckla Strömstad krävs samverkan med befintliga företagare, men också fokus på att aktivt verka för nyetableringar inom kommunen. En tydlig och väl fungerande kommunal näringslivsfunktion är då helt avgörande för att nå framgång. Näringslivsfunktionen kan utvecklas över tid, men det krävs att kommunen är beredd att avsätta ekonomiska resurser för detta arbete, vilket vi i 16-gruppen gjorde i vårt budgetförslag. Ett förslag som tyvärr röstades ner av majoriteten. Från vår sida kommer vi att fortsätta driva detta.

Vi anser vidare att kommunens uppgift i grunden inte är att vara fastighetsägare. Därför är en översyn och central samordning av kommunens lokaler och fastighetsbestånd helt nödvändig. Det sannolika är att kommunen äger för många fastigheter och därför ska inte fastighetsbeståndet öka ytterligare. Fastighetsägande binder kapital och lån utgör alltid en ekonomisk risk.

Mikael Cederbratt (M)

Lars Tysklind (L)

Åsa Torstensson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Gruppledare i 16-gruppen