Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Cissi Welin
Bild: Cissi Welin

Insändare: Stoppa våld i nära relationer

Liberalerna: Mäns våld mot kvinnor är ett av de mest extrema uttrycken för kvinnors ofrihet. Vi borde ha kommit längre år 2021 – det är tydligt att samhället inte gjort tillräckligt.

Liberalerna Strömstad arbetar för ett antal åtgärder med syfte att stoppa mäns våld mot kvinnor:

• Förebyggande arbete mot potentiella förövare.

Det behövs bättre insatser riktade till den som är motiverad att bryta sitt destruktiva beteende i relationer. Förövaren ska få hjälp att hantera sin ilska, maktlöshet och frustration på annat sätt än att slå sin partner. Kvinnojouren Emilie gör ett ovärderligt jobb som behöver stärkas, men vi ser gärna att det även avsätts pengar till en mansjour i Strömstad.

• Forskning kring insatser som syftar till att våldsutövare förändrar sitt beteende.

Man kan se på andra länder, till exempel Nederländerna, där man hanterar hela familjen för att gemensamt hitta bra lösningar. Hela familjen bor på en vårdenhet men på olika våningar. Ställer inte mannen upp på samarbetsmetoden då inträder istället straff. Det är förövarens frihet som ska begränsas, inte offrets.

• Vi behöver bättre tillgång till skyddade boenden.

Tillgången till skyddade boenden är mycket ojämnt fördelad över landet och det tillhör vardagen att kvinnor nekas plats på skyddat boende på grund av platsbrist. Dessutom behövs särskilt avdelade platser till kvinnor som förutom våld i nära relationer också har beroendeproblematik och/eller psykisk sjukdom att hantera.

Liberalerna vill ha skärpta straff för män som misshandlar kvinnor:

•. Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas till ett års fängelse och böter ska tas bort ur straffskalan för överträdelse av kontaktförbud.

• Vi vill se utökade möjligheter till kontaktförbud och elektronisk fotboja.

• Den som mördat sin partner ska aldrig få behålla vårdnaden om barnen.

Att öka kvinnors frihet och trygghet i samhället är en av de viktigaste frihetsfrågorna vi har att hantera.

Mette H. Johansson

Anne-Lise Lindmark

Liberalerna Strömstad