Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Debattören Lars Georgsson menar att det vore bättre om tjänstemännen själva gick ut öppet och besvarade kritiken som de utsätts för på sociala medier. Bild: Jakob Simonson
Debattören Lars Georgsson menar att det vore bättre om tjänstemännen själva gick ut öppet och besvarade kritiken som de utsätts för på sociala medier. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Står några tjänstemän i Strömstad ovanför all kritik?

Lars Georgsson: "Några tjänstemän i kommunen känner sig förfördelade eftersom deras ämbetsutövning kritiserats på bloggar".

Sverige har i dag 152 975 registrerade privata bloggar. I Strömstad finns det 19 registrerade bloggar och en lokaltidning. Dessutom har vi Facebook och Twitter och ett antal andra nyhetssajter. Det har alltså skett en revolutionerande omstöpning av hela informationssamhället på bara några få år. Detta faktum har inte helt trängt igenom i Strömstad, men det är mot den bakgrunden man bör se den debatt om öppenhet och tystnadskultur som just nu pågår i staden.

Några tjänstemän i kommunen känner sig förfördelade eftersom deras ämbetsutövning kritiserats på bloggar och främst då på Sören Erikssons blogg. Där finns alla möjligheter att blixtsnabbt bemöta vad som skrivs och korrigera det man anser vara fel­aktigt. Men det gör dessa tjänstemän inte. De föredrar i stället att framträda anonymt i lokaltidningen och hävda att debatten förs på ett ensidigt sätt. Men det är ju faktiskt lätt åtgärdat. Allt de behöver göra är att delta i debatten och lägga fram sina synpunkter som alla andra. Det finns ingen och inget som hindrar det. Men man väljer att tiga. Möjligen på grund av att kritiken kanske inte är så obefogad som de själva anser.

I stället för att bemöta det som är förgripligt går de då till politikerna och klagar på att kritiken utgör ett drev mot tjänstemännen

Så i stället för att bemöta det som är förgripligt går de då till politikerna och klagar på att kritiken utgör ett drev mot tjänstemännen och orsakar dålig arbetsmiljö. Men detta är faktiskt inte politikernas problem utan ett rent personalproblem. Under en tidigare period drev några tjänstemän från miljö- och byggförvaltningen fram en undersökning om förhållandet mellan politiker och tjänstemän. Då kritiserade de politikerna för att de lade sig i deras arbete. Utredningen kostade drygt 200 000 kronor och ledde inte till någon åtgärd.

Nu är vi där igen. Men denna gång vill tjänstemännen i samma förvaltning inte kritisera utan ha stöd från politikerna när de själva får kritik av utom­stående som dristar sig till att kritisera deras arbete på en blogg!

Man önskar i miljö- och byggförvaltningen en utredning för att undersöka om det förekommit några oegentligheter i handläggningen av den så kallade Båtvikenplanen. Att det är i just denna förvaltning som arbetsmiljöproblem återuppstått är inte förvånande. Däremot är det förvånande att man för att bevara husfriden avsätter mer än 100 000 kronor av skattemedel för att utreda ”om det förekommit några oegentligheter”. Varför ska man göra det om inte ett enda påstående om oegentligheter förekommit? Ingen, inte ens de tjänstemän som uttalat sig anonymt har kunnat visa på att någon sådan beskyllning har framförts.

Då måste man ställa sig frågan om det verkligen är sant att tjänstemännen i hela kommunen mår dåligt för att de ”hängs ut” och att det pågår ett drev emot dem som ett kollektiv. Själv har jag läst den utpekade bloggen regelbundet sedan den startade och har en rätt bra uppfattning om innehållet. Att den trampar på några ömtåliga tår här och där är säkert riktigt. Det vore ju rätt ointressant att enbart läsa om det förträffliga arbete som samtliga tjänstemän i kommunen utför. Men att bloggen skulle innebära ett arbetsmiljöproblem i kommunhuset är en grov överdrift. Särskilt som de flesta bedyrar att de aldrig läser den.

Men om någon där anser sig missförstådd så är det knappast ett ärende som skall kosta skattebetalarna i Strömstad 100 000 kronor

Däremot har det förekommit massiv kritik mot själva planarbetet i Båt­viken både i tidningen och på bloggar. Och på inlagor till både kommunen, mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen.

Kommunen klarade sig ur den knipan eftersom de kunde gömma sig bakom det kommunala plan­monopol som tillåter i stort sett allt när det gäller detaljplaner. Så den saken är utagerad. Nu handlar det uppenbarligen enbart om ett personalärende på plan- och byggavdelningen. Men om någon där anser sig missförstådd så är det knappast ett ärende som skall kosta skattebetalarna i Strömstad 100 000 kronor.

Och det är inte heller något som hela kommunens personal ska dras in i. De gör ett utmärkt jobb och skall inte behöva användas av enskilda som slagträ i diskussionen om öppenheten i medierna och en påstådd tystnadskultur i kommunen.

Lars Georgsson