Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ronden 6, sjukresebussen mellan Strömstad och Näl, slutar gå vid årsskiftet efter beslut i regionstyrelsen. Bild: Jakob Simonson
Ronden 6, sjukresebussen mellan Strömstad och Näl, slutar gå vid årsskiftet efter beslut i regionstyrelsen. Bild: Jakob Simonson

SPF Seniorerna i Strömstad protesterar

Pensionärsföreningen är kritisk till beslutet om avveckling av Ronden 6 mellan Strömstad och Näl.

Onsdag 27 maj tog region­styrelsen beslut att i förtid avveckla Ronden 6, hela Rondenversamheten skall avvecklas i juni 2022.

LÄS MER: Ronden mellan Strömstad och Näl läggs ner i december

Varför man bryter ut och särbehandlar en linje i Rondenverksamheten är egendomligt, eftersom det inte finns framme en klar lösning på vad som ska ersätta denna efter juni 2022.

Nu meddelas att Ronden 6 ska ersättas med beställningstrafik i december och att man ska kommunicera ut mer detaljer till allmänheten före avvecklingen. I detta ligger en viktig aspekt, det kommande alternativet är inte genomarbetat och remissat ut till brukarna, utan taget enbart på ekonomiska grunder utan att beakta brukarnas åsikter.

Regionstyrelsen är folkvald och utsedd av befolkningen i regionen och förväntas arbeta för invånarna. Sjukvården är den största och primära uppgiften som styrs och leds av regionen. Då förväntar vi oss också att den decentralisering som skett under ett antal år som innebär längre resor för att nå de sjukvårdsenheter som betjänar oss, är rimligt nåbara för alla oavsett var i regionen man bor.

Sådana här resor kräver insikt i brukarens upplevelser och vedermödor

Beställningstrafik låter ganska bra, men detaljerna hur och vad den innebär innehåller flera frågor.

Många av oss som rest med beställningstrafik på hemresa från vårdenheter i regionen har upplevt långa resor med andra resenärer via Herrestadsfjället, ut till kustkommuner och många stopp innan man nått hemadressen! Är det detta vi ska ha som norm både för resor till vårdenheterna och vid hemresa?

Sådana här resor kräver insikt i brukarens upplevelser och vedermödor, alla är inte helt friska och starka vid resa varken till vårdenheten eller vid hemresa.

De flesta som söker vård har en sjukdomsbild, är sköra, ofta lite äldre eller på annat sätt fysiskt eller psykiskt dämpade.

Vi inom SPF Seniorerna Strömmen i Strömstad med mer än 300 medlemmar är representanter för en brukargrupp som anlitar vården och har egna upplevelser av dagen system, vi har inte nu och inte tidigare erhållit någon typ av remissliknande information för att uttrycka vår uppfattning om dessa frågor. Har andra grupper i vår region erhållit några sådana?

Människor känner sig överkörda

Regionens beslut ger oss intryck att det hastade med inbesparingar och då beslutar man först och försöker lösa de praktiska frågorna därefter.

Det har i samhället successivt uppstått ett tilltagande politikerförakt och grogrund för detta kan ofta sökas i sådana här grepp från våra förtroendevalda som inte verkar vilja lägga örat mot marken och lyssna på hur mottagarna av deras beslut tas emot. Människor känner sig överkörda.

Genom att kommunicera före beslut känner vi oss mer delaktiga och godtar även förändringar och försämringar om vi förstår varför beslut tas.

Styrelsen SPF Seniorerna Strömmen

genom vice ordförande Björn Stenberg