Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Peter Heie (C) svarar Stein Rukin, Jour Strömstad. Bild: Marita Adamsson
Peter Heie (C) svarar Stein Rukin, Jour Strömstad. Bild: Marita Adamsson

Sluta måla upp en felaktig bild av vården

Peter Heie (C), ordförande i Nu-sjukvården, replikerar på Stein Rukins debattartikel om vårdutbudet i norra Bohuslän och kommunens planerade köp av Strömstads sjukhus.

Det är märkligt att du både hela tiden utger dig för att inneha sanningen och beskriver det så här:

"Någon har uppenbart missat att den vårdlösning regionen nu står inför, är oöversiktlig, lider av brist på sammanhang, hopplöst byråkratisk, lider av tidsbrist, sängbrist, läkarbrist, sjuksköterskebrist och påstådd pengabrist."

LÄS MER: Köp av sjukhuset kan ge oss den trygghet vi önskar

Ett annat sätt att beskriva sjukvården i vårt område:

690 vårdplatser för inneliggande patienter inom somatisk och psykiatrisk vård

225 000 vårddygn i slutenvård

Genomför 14 000 planerade operationer per år

Cirka 3 400 förlossningar per år

Minst 190 000 läkarbesök per år

Tog 2018 emot 392 000 besök i öppenvård

Vem tror att det skulle fungera i den verklighet som Stein Rukin försöker få oss att tro på? Till detta skall all den vård som ges på vårdcentraler läggas.

Stein hänvisar till flera statliga utredningar kring en förstärkt primärvård, det är helt riktigt och mycket värdefullt. Vården skall ges så nära patient som möjligt, inte minst för att öka tillgängligheten. Däremot finns det ingen utredning eller förslag som tar fasta på en speciell byggnad, i vårt fall, ett före detta sjukhus. VGR lägger redan idag mer pengar på den Nära vården än på sjukhusvården.

Vi har två väl fungerande vårdcentraler i vår kommun, dessa skall förstärkas vidare, ges större möjlighet att ställa diagnos och färdig behandla patienter. Ingen av dessa ligger i det före detta sjukhuset och kommer inte att tvingas dit.

Att ett köp av sjukhuset skulle innebära mer regionfinansierad vård är att fara med osanning.

Vi har i dag en väl fungerande jourmottagning i Tanumshede. Jag möter hela tiden Strömstadsbor som vittnar om ett bra omhändertagande och färre resor till Näl. Denna verksamhet kan utvecklas vidare för att ännu fler skall kunna få hjälp på jourtid.

Den dialog som hänvisas till med Praktikertjänst var initierad av Stein och inte av regionen. Att ett köp av sjukhuset skulle innebära mer regionfinansierad vård är att fara med osanning. Att hänvisa till ett fullmäktigebeslut i kommunen om en viss vårdmodell bevisar bara den totala okunskap som du besitter om hur beslut fattas. Detta gör mig bekymrad då du också politiska uppdrag i kommunen. Det som vi i dagligt tal benämner som sjukvård finansieras och beslutas av regionen. Eller är det den kommunala verksamheten som idag ges i hemmet du vill låsa in i det tidigare sjukhuset?

Om vi så hade obegränsat med pengar i både region och kommun är det som du vill, inte möjligt att nå. Ett av hela samhället största utmaningar idag är att hitta personal med rätt kompetens. Hela sjukvården letar efter nya arbetsformer där egen vård, digitalisering och koncentration är en del för att kunna klara tillgänglighet och patientsäkerhet. Strömstadsbon skall kunna ställa samma krav på detta som alla andra.

Beskriv verkligheten från en mer ärlig sida i fortsättningen Stein, sluta måla upp en framtid som inte finns.

Stein fortsätter: Dessutom möjligheter till en effektivisering av samverkande sjukvård och fast tillgänglig läkarkontakt till skillnad från ett inkallningssystem. Och därmed en bättre grund för att vidareutveckla konceptet «Trygg hemgång».

Du blandar olika begrepp utan ha någon som helst kunskap om dess innehåll.

Trygg Hemgång, Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. Här finns förutom kommunens resurser, mobila team och primärvården.

Samverkande sjukvård, Den gemensamma samverkansmodellen består av fyra olika uppdragsformer. Vilken form som väljs beror på vårdbehov, plats och tidpunkt när behovet uppstår samt vilka resurser som finns tillgängliga just då. Uppdragen kommer från t ex 1177, IVPA (i vätan på ambulans) assistans till annan vårdpersonal eller Mäva direkt som gör så att patienten inte behöver gå via akuten.

Bårhuset finns kvar och kommer att kunna fortsätta på samma fina sätt som idag. Allt handlar om att Strömstads kommun som ansvarig sluppit ta kostnaden och ansvaret för en kommunal verksamhet. Allt sedan avd-2 stängdes har inte regionen haft något direkt behov av bårhus för sin verksamhet men fortsatt driva det. Nu-sjukvården har inga krav på att alla skall köras till Näl. Nu är det dags att detta växlas över.

Beskriv verkligheten från en mer ärlig sida i fortsättningen Stein, sluta måla upp en framtid som inte finns. Strömstad och norra Bohuslän har en god trygghet vad gäller sjukvård, både regionen och kommunen samlat.

Om vi invånare skall belåna oss ytterligare för att köpa sjukhuset är till sist en kommunalfråga. Som invånare kan man dock kräva en mer precis användning. Sjukhus, bostäder, kommunala kontor eller centrumutveckling? Buden är många. Vem skall betala hyran?

Peter Heie

Ordförande Nu-sjukvården