Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Kristdemokraterna i Strömstad vill att extra medel skjuts till för att bland annat rekrytera kompetent skolpersonal i Strömstad. Bild: Jenny Johansson

Skola, undervisning och utbildning i Strömstad

Debattartikel av KD Strömstad: "För att skapa förutsättningar för att höja resultaten i skolan behöver extra medel skjutas till."

Skolan är väldigt viktig för barn och ungdomar, detta går inte att nog betona. För barn och ungdomars aktuella välmående, möjligheter att få jobb, gemenskap och relationer men också för deras framtid som samhällsmedborgare.

Det vilar därför ett stort ansvar på alla inblandade vuxna att medverka så att ungdomar förstår vikten av studier och motiveras att ta vara på sin skoltid. Eleverna behöver förstå att det är deras ansvar att klara studierna och att det ska kunna ske på en trygg och lugn arbetsplats, i bra skolor och klassrum med kompetenta lärare. Stoj, skojbråk, hög ljudnivå, grovt språk och dåligt uppförande hör inte hemma i skolan.

Alla vuxna i ungdomars närhet behöver samverka, motivera och stödja dem att prioritera studierna. Detta särskilt i denna tid när bildning för många elever verkar ha hamnat i skuggan av upplevelser, spel, sociala medier och fritidsaktiviteter.

Att i skolan stå upp för ordning och reda, god studiero, hög närvaro, goda arbetsinsatser och gott uppförande kräver civilkurage. Det förutsätter också en upplevelse av stöd från kollegor, skolledning, förvaltning och politiker. Normer och gränssättning ifrågasätts inte sällan från elever och ibland även från vårdnadshavare. Det kan avse ledighetsansökningar, språk, klädsel, eller uppförande.

I en tid av vilsenhet är det viktigare än någonsin att bestämda ramar och gränser upprätthålls.

Forskning visar tydligt hur viktig en hög närvaro är för goda skolresultat så frånvaron måste ned.

Ett öppet och närmare samarbete behöver inledas mellan lärare, rektorer och politiker. Det är helt avgörande med öppenhet, transparens och lyhördhet. Alla som ansvarar för skola och utbildning tillhör faktiskt samma lag och arbetar för samma mål. För att komma åt problemens kärna och hitta lösningarna får ingen grupp ha en tystnadskultur, slå dövörat till eller syssla med skönmålning. Detta för att skydda egen rygg, för att man inte litar på varandra och därmed låter eleverna få betala priset.

För att förstå lärares situation behöver kanske politiker följa några lärare en hel arbetsdag.

För att skapa förutsättningar för att höja resultaten i skolan behöver också extra medel skjutas till.

Kommunen behöver rekrytera kompetent personal och fortsätta arbetet för en varierad och intressant undervisning med tillgång till goda såväl digitala som analoga undervisningsmaterial.

Anställandet av fasta vikarier och en utveckling av vikariepoolen är av största vikt. Lärarlösa lektioner eller omöjliga krav på arbetslagen att rädda situationerna, när vikarier inte finns, är ingen möjlig väg. Alla elever förlorar på detta och elever med dålig motivation eller svårigheter förlorar allra mest.

Det är inte heller på något sätt en hållbar personalpolitik.

Helt avgörande, för Strömstads kommuns framtida försörjning av kompetent personal, är att våra ungdomar lyckas i skolan och går vidare till högre studier. Sannolikheten att just de vill återvända hit för sitt yrkesverksamma liv är oändligt mycket större än att lyckas få hit kompetent personal från andra delar av landet.

En förståelse för den utmaning som skolan står inför och ett stöd för det arbetet och de prioriteringar som behövs, vore önskvärt från alla Strömstads kommuninnevånare.

KD Strömstad