Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

5G-tekniken är på frammarsch. Terje Tollefsen sätter ett frågetecken för strålningsproblematiken. Bild: Karl af Geijerstam
5G-tekniken är på frammarsch. Terje Tollefsen sätter ett frågetecken för strålningsproblematiken. Bild: Karl af Geijerstam

Skadlig strålning – vem bryr sig?

Terje Tollefsen i debatten om den planerade mobilmasten på Vattentornsberget i Strömstad.

Replik till Eugen Ungethum och Christopher Andersen.

LÄS MER: Om strålningsklimat och exponering

LÄS MER: Strålande fult och kortsiktigt

Jag är tacksam att Ungethum, med kunskap och insikt i strålningsproblem, stöder mig i att ta itu med frågor om 5G och hälsofarlig strålning. Ett sådant stöd är mycket ovanligt att höra från människor i denna bransch!

Och Christopher Andersen ställer viktiga frågor i sin replik, bland annat: ”Gällande strålning reser det här också en generell fråga: när och hur får Strömstads invånare information om det när mobiloperatörerna uppgraderar till 5G i befintliga master?”

Forskningen är klar: Elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och andra trådlösa enheter påverkar nervsystemet och kan orsaka permanent skada över tiden. Barn och ungdomar är mer sårbara än vuxna, och ett foster är särskilt sårbart eftersom nervsystemet utvecklas snabbt. Stora epidemiologiska studier från 2008 och 2012 - liksom en ny och mycket omfattande studie från 2017 - visar att barn utsatta för mobil strålning flera gånger dagligen under och efter graviditeten är signifikant mer benägna att utveckla beteendemässiga problem än andra barn när de börjar skolan. Risken är störst när barnet i en tidig ålder även använder en mobiltelefon. Forskare tror att det är effekterna av kalciumläckage i hjärncellerna som stimulerar hyperaktivitet och gör barn mindre fokuserade.

Tusentals forskningsrapporter har upptäckt skador från elektromagnetisk strålning. Aktuell forskning är tillräckligt bevis för att vidta försiktighetsåtgärder - och tillräckligt för att sänka tillåtna gränser.

Fler och fler ifrågasätter myndigheters pressmeddelanden som tvärsäkra konstaterar att allt är ”säkert” medan andra källor rapporterar osäkerhet och hänvisar till skadliga effekter.

Branschen själv, försäkringsbolag och delar av förvaltningen har kunskap som hålls dold från befolkningen och flera aktörer har redan börjat säkra sig mot framtida ersättningsåtgärder.

Under de senaste åren har flera länder och regioner börjat införa strikta skyddsåtgärder för att skydda barn i dagis och skolor. Ett antal skolor och lärare och föräldraorganisationer världen över har också vidtagit åtgärder för att minska barns exponering.

De franska myndigheterna har till exempel förbjudit wi-fi och trådlös teknik i daghem med barn under tre år och de har infört strikta begränsningar för användning i grundskolan. Flera andra länder och regioner i Europa och på andra ställen har under de senaste åren infört liknande försiktighetsåtgärder för att skydda barn.

Nu önskar mobilindustrin och myndigheter att "rulla ut 5G” - vilket skiljer sig avsevärt från befintlig mobilteknik - till det mycket värre! Och effekterna undersöks inte - eller man vill inte visa upp effekterna.

Visar igen till www.5Gappeal.eu.: “The 5G Appeal was prepared in 2017 by scientist and doctors who are urgently calling for the EU to halt the roll out of 5G due to serious potential health effects from this new technology. 5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment. “

5G-representanter för trådlös industri bekräftar att de inte känner till aktiv forskning om 5G och hälsa (senaten i USA nyligen).

Bland nordiska toppolitiker är rädslan för 5G och hälsoskador tydligt frånvarande - här har ett nordiskt samarbete etablerats på 5G (Aftonbladet 23 maj 2018):

"Vi är den första sammanlänkade 5G-regionen i världen", sade statsminister Stefan Löfven (S) när han uppmanade sina premiärministrar att underteckna en gemensam förklaring.

Den säger att de nordiska länderna borde vara i framkant med den nya 5G-tekniken och vara världsledande inom användningen av tekniken för utveckling och digitalisering av alla samhällssektorer.

"Vi har inget att frukta från det nya, utom att bli efter, och vi kommer inte att bli efter", sa Stefan Löfven och fick stöd av Norges premiärminister Erna Solberg.

Avsiktsförklaringen innebär att de nordiska länderna kommer att arbeta nära varandra för att skapa en gemensam handlingsplan för den tidiga introduktionen av 5G-teknik i Norden. Detta inkluderar stimulering av utveckling av testanläggningar, samordning av 5G-frekvenser inom regionen och avlägsnande av hinder för expansion av 5G.

Inte en enda mening om farorna med strålning nämns i reportagen med de nordiska premiärministrarna

"Det skapar jobb och välstånd i våra länder", säger Stefan Löfven (Dagens Industri 23 maj 2018).

Javisst, herr minister.

Jag tror att du och dina nordiska kollegor har fel – medvetet eller inte! 5G leder knappast till fler jobb – eller? Så vem som vill få välstånd är nog snarare en fråga för framtiden.

Hur som helst är det inte så trovärdigt att inte erkänna att det kan finnas stora hälsorisker i samband med 5G-tekniken. Kunskap är tillgänglig – men den är förstås svår att hantera – med det enorma trycket och ”hypen” runt utveckling och användning av 5G.

Man kan hoppas att politikerna i Strömstad har ryggraden att ställa frågor och kräva mer svar än våra nordiska toppolitiker vågar när det gäller 5G.

Terje Tollefsen

Arkitekt/stadsplanerare