Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tjärnö skola (arkivbild). Bild: Linda Smith
Tjärnö skola (arkivbild). Bild: Linda Smith

Debatt: Ska Tjärnö skola läggas ner?

Föräldrar på Tjärnö i ett öppet brev till barn- och utbildningsnämnden: Vi kommer att motsätta oss en nedläggning på alla sätt vi kan komma på.

Det har kommit till vår kännedom att det på mötet den 15/12 kommer fattas beslut om skolutredningen. Vi ser det som positivt att vi äntligen ska få se den slutgiltiga versionen av utredningen och hoppas att våra synpunkter har integrerats i rapporten samt kommenterats om de inte integrerats (enligt gängse förfarande).

Det har kommit till vår kännedom att ett beslut rörande både förskoleverksamheten och skolverksamheten förberetts av förvaltningen, och diskuterats i arbetsutskottet. Förslag till beslut är att minsta inskrivna barnantal på en förskoleenhet ska vara 15 barn och att verksamheten för färre barn ska övergå till pedagogisk omsorg och att Tjärnö föreslås göras om till pedagogisk omsorg till januari 2021. Förvaltningen föreslår även att minsta elevantalet på en grundskola F-åk 3 ska vara 20 elever och att grundskoleverksamheten på Tjärnö därför ska avvecklas från augusti 2021.

Vi vill starkt invända mot denna process.

Att fatta beslut på arbetsmaterial som inte distribuerats till berörda parter innan beslutet är inte förenligt med demokratiska principer. Vi vill se den slutgiltiga utredningen innan ni fattar beslut på den. Om denna process bryts har hela syftet med remissförfarande varit bortkastat.

Vi har blivit lovade av Buns ordförande att förskolan inte ska behandlas i skolutredningen och ska fortsätta sin verksamhet som tidigare.

Det är oförsvarbart att föreslå en förändring för förskolan till januari 2021 och därmed inte ge vare sig personal, ledning, vårdnadshavare eller barn en möjlighet att ställa om till nya förutsättningar.

Skolskjutsfrågan för Tjärnö skola är fortfarande inte löst då bussen de facto är en linjetrafikbuss. Hur planerar kommunen att säkra förskoleklassbarnens (dvs barn som är 5, ev. 6 år gamla) transport till förskola i stan om Tjärnö skola läggs ner? De kan ju inte åka den vanliga linjetrafiken. Och nej, busschaufförerna är varken medvetna om det ansvar kommunen säger att de har för barnen, eller tar det ansvaret. Detta påverkar den förmodade besparingen avsevärt.

Vi vill också ifrågasätta varför skolfrågan på Tjärnö har blivit en prestigefråga eftersom det endast innebär en mindre besparing för kommunen att stänga skolan (huvudsakligen eftersom skollokalen fortfarande kommer finnas kvar). Om kommunen kan ge oss en vettig ekonomisk beräkning som inkluderar alla besparingar och kostnader och som visar på en avsevärd besparing med en nedläggning av skolan (inte förskoleverksamheten), och om skolskjutsfrågan tas på allvar och kommunen presenterar en lösning på den så är vi villiga att diskutera en nedläggning, men till dess kommer vi motsätta oss detta på alla sätt vi kan komma på.

Under tisdagens Bun-möte presenterades remissvaren på skolutredningen, men beslutspunkten ang. förskolans form och skolans framtid bordlades till kommande möte. Vi anser att detta är positivt för att undvika förhastade och ogenomtänkta beslut och vi avser att granska den nu tillgängliga utredningen inför kommande möte. Bordläggningen av frågan är också positiv i det avseendet att det ger oss och andra inblandade en möjlighet att utvärdera möjliga effekter av en förändring av förskolestrukturen, något som är extra viktigt eftersom förskolan inte tidigare varit under diskussion. Vi förväntar oss att förvaltningen kallar till ett digitalt möte för att diskutera frågan vidare med oss vårdnadshavare och med rektorn för förskolan innan den tas upp i Bun igen.

Med vänlig hälsning,

Föräldrar på Tjärnö

LÄS MER: ”På sikt kan det bli för få elever på öskolorna”

LÄS MER: Föräldrar: "Känns som om de går bakom ryggen"