Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bengt Bivrin och Karla Valdevieso, Miljöpartiet Strömstad (arkivbild). Bild: Arkiv
Bengt Bivrin och Karla Valdevieso, Miljöpartiet Strömstad (arkivbild). Bild: Arkiv

Debatt: Satsa på Strömstadsborna

Miljöpartiet Strömstad: Ett ensidigt fokus på gallerior och gränshandel är inte hållbart i längden.

De senaste veckorna har det varit glädjande att läsa STNB:s reportage om Strömstadsbornas syn på framtiden. Synen präglas av framtidstro och goda idéer från allmänhet, företagare och politiska partier.

I den tuffa situationen kommunen befinner sig i, med hög smittspridning och ökande arbetslöshet, är framtidstro en viktig ingrediens. Vi i Miljöpartiet ser särskilt positivt på att allt fler insett att ett ensidigt fokus på gallerior och gränshandel inte är hållbart i längden. Här kommer ytterligare några tankar om hur vi vill utveckla Strömstads kommun.

Vi ska satsa mer på Strömstadsborna, inte bara på handeln. Det ska vara bra att bo i Strömstad. Konkurrera med livskvalitet, havet och tätortsnära friluftsliv. Helt enkelt "Havet i centrum och livet i fokus".

LÄS MER: Så vill Strömstads politiker ställa om kommunen

Investera i grön teknik, fler cykelvägar och i att stärka stadens centrum. Vi vill ha mer plats för gående och cyklister, det skapar mer folkliv och drar fler kunder till verksamheterna. Stadskärnan behöver stärkas som besöksmål, t ex med en central badplats och park på Skeppsbroplatsen. Lyft fram Strömstads historia som kurort och öka utbudet av kulturupplevelser, både för oss som bor här och som besöksanledning.

Kommunen behöver ett bredare näringsliv, ett bredare spektrum av branscher och typer av företag

Om vi vill att unga ska vilja stanna och att det ska vara enkelt och attraktivt att flytta till Strömstad kan vi inte bygga hyresrätter långt utanför centrum. Det är dessutom nödvändigt med fler bostäder för helårsboende centralt om vi vill ha ett levande centrum som är mindre beroende av besökare.

Kommunen behöver ett bredare näringsliv, ett bredare spektrum av branscher och typer av företag. Tillverkningsindustri, teknikföretag, tjänsteföretag, konsultföretag. Vi behöver skapa förutsättningar för att nya företag ska kunna etablera sig. Kommunen bör göra sig synlig och marknadsföra sig på branschmässor och i branschtidningar.

LÄS MER: Pandemin har lett till nya insikter: ”Var äckligt naiv”

För att göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare vill vi stegvis införa sex timmars arbetsdag inom äldrevården.

Vi ska samtidigt bygga vidare på våra styrkor, gränsen och besöksnäringen. Konferenser,weekendresor, naturturism och upplevelser är områden som har utvecklingspotential. Jobba vidare med säsongsförlängning. Det finns fortfarande lediga tomter och lokaler på Prästängen och hela Bastekärr att tillgå. De kan fyllas med småindustri, hantverk, tjänsteföretag och logistik. Vi får inte heller glömma Marinbiologiska och Naturum är unika tillgångar bygga vidare på både när det gäller jobb och utbildning.

Kommunen bör undersöka möjligheterna till utbildning med specialinriktning

Att utveckla Strömstad kommer att kräva samarbete. Politiker kan inte på egen hand skapa nya jobb. Vi har en god entreprenörsanda i Strömstad att ta vara på. Kommunens roll är att lyssna och verka för samarbete och hjälpa till att lyfta fram goda idéer. Idag är det för splittrat.

LÄS MER: Sprit och tobak ska bytas mot saltstänk

En bra grundskola är viktigt för att barnfamiljer ska vilja bo här. Idag väljer många människor bostadsort före arbetsort. Kommunen bör undersöka möjligheterna till utbildning med specialinriktning, t ex en ny folkhögskola med marin inriktning.

Med ökade möjligheter till distansarbete, och utbyggd kollektivtrafik, går det bra att bo i Strömstad och jobba i hela Oslo-Göteborgsregionen. Magnettågsprojektet (Bohusbanan 2.0) är ett spännande projekt som kommunen redan är med och stöttar.

Koster som besöksmål kan fortfarande utvecklas, framförallt med säsongsförlängning.

Men det krävs att det också att trenden med en minskande bofast befolkning vänds. Skolan och fler billiga bostäder är nyckelområden som kommunen kan bidra med, första steget är Filjestad. Kostertrafiken kan elektrifieras och utökas med fler avgångar och med turbåtar till fler öar i vår skärgård sommartid.

Det ska vara möjligt att i större utsträckning påverka beslut som rör ens närhet

Den stora utmaningen för Strömstad är den samma som för hela planeten. Hur vi klarar klimat- och artkrisen. Vi kan inte blunda för det.

LÄS MER: ”Centrumhandeln viktig för Strömstad”

Strömstads kommun har goda möjligheter att bli en förebild i hållbarhetsarbete. Redan om fem år vill vi se att kommunens samtliga fordon är fossilfria, att alla oljepannor är avvecklade och att det finns solpaneler på Strömstadsbyggens bostäders tak och på Pilen 5 (sjukhuset).

Till sist vill vi se en omfattande utveckling av demokratin i Strömstad. Beslut ska förankras bredare i samhället, i kommunens olika delar, och det ska vara möjligt att i större utsträckning påverka beslut som rör ens närhet. Skejtparken är ett positivt exempel där dialog mellan kommunen och en engagerad grupp barn och ungdomar lett till resultat. Låt oss lära av det.

LÄS MER: De lockas inte av att stanna kvar i Strömstad

Strömstad har stor potential och vi är övertygade om att kommunen på sikt kommer att stärkas av den pågående krisen. Vi ser fram emot att utveckla Strömstads kommun i dialog med övriga partier, företagare och Strömstadsbor.

Miljöpartiet de gröna i Strömstad