Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bengt Bivrin och Karla Valdivieso, Miljöpartiet i Strömstad. Bild: Pressbild
Bengt Bivrin och Karla Valdivieso, Miljöpartiet i Strömstad. Bild: Pressbild

Debatt: ”S struntar i ­miljömålen”

Miljöpartiet i Strömstad: ”Redan före coronakrisen slog till hade arbetet mot kommunens miljömål helt kommit av sig.”

De senaste veckorna har Strömstads Tidning skrivit om kommunens målsättning att bli fossiloberoende före 2030. Ett mål som antogs 2016. Samma år påbörjades arbetet med att byta ut kommunens fordon till fossilfria alternativ och idag är ungefär en fjärdedel av kommunens fordon fossilfria. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns inget utrymme för att slå av på takten. Tvärtom krävs beslutsamhet från kommunens politiker för att fortsätta omställningen av fordonsflottan. Det är därför anmärkningsvärt att majoriteten (S och SD) i Tekniska nämnden valde diesel istället för biogas när nya sopbilar skulle upphandlas.

Sopbilar är tunga fordon, vilket innebär stora utsläpp. Flera kommuner, både stora och små, runt om i Sverige tankar idag sina sopbilar med biogas. Givetvis skulle det fungera även i Strömstad. Det handlar om vilja, valet av diesel framför biogas är bara ett exempel på den låga ambitionsnivå som Socialdemokraterna och de övriga budgetpartierna (KD, V, SD och FI) visat prov på sedan de tog makten för snart två år sedan.

Redan före coronakrisen slog till hade arbetet mot kommunens miljömål helt kommit av sig. Satsningarna på att förbättra för gående och cyklister har helt stannat av och i årets budget enades Socialdemokraterna och övriga budgetpartier om att helt slopa målet om ekologisk mat i skolorna. Vi menar att detta är oacceptabelt och vill omgående se flertalet satsningar för att nå kommunens miljömål:

• Minskad klimatpåverkan från kommunens mat.

• Byta ut oljepannor i kommunens fastigheter.

• Säkra gång- och cykelvägar kring kommunens skolor.

• Bättre förutsättningar att cykla utanför tätort (t ex. till Hällestrand och Båleröd).

För att nå kommunens mål om fossiloberoende 2030 krävs beslutsamhet, men även långsiktighet och breda överenskommelser är nödvändigt. På nationell nivå samarbetar Socialdemokraterna i regering med Miljöpartiet och tar fram ambitiösa klimatmål. I Strömstads kommun möter Socialdemokraterna framtiden genom att välja diesel framför biogas tillsammans med Sverigedemokraterna. Det håller inte. Det är dags att även de lokala Social­demokraterna börjar ta ansvar för kommande generationer.

Miljöpartiet de gröna i Strömstad