Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hans Arén, arkitekt och samhällsutvecklare på Koster. Bild: Marita Adamsson
Hans Arén, arkitekt och samhällsutvecklare på Koster. Bild: Marita Adamsson

Debatt: Så kan utarmningen av Koster upphöra

Hans Arén ger exempel på hur andra kommuner kunnat vända en nedåtgående utveckling för ösamhällen.

Kommentar till Lena Martinssons inlägg.

LÄS MER: Vill inte subventionera bostadsbygge med skattemedel

Ingen ifrågasätter Lena Martinssons motiv för att kommunen inte bygger bostäder på Filjestad. Men frågan måste ändå bli: Är inte de ekonomiska motiv Lena Martinsson beskriver, till stor del ett resultat av den politik kommunen bedriver på Koster: Bristen på bostäder för bl.a. lokala hantverkare och dyra transportkostnader med färjorna?

De dyra byggnadskostnader beror alltså delvis på bristen av lokala hantverkare. De som dagspendlar hit skall ha betalt för en hel dag men måste tillbringa en del av arbetstiden på passagerarbåten. Kostnaderna för transporter av byggmaterial med färjan är mycket stor. Normalt kan man räkna med en total överkostnad på ca 25 procent i förhållande till om husen uppförs på fastlandet.

När det gäller utgifterna för transporter är de resultat av svensk politik. Sverige har inte arbetat för att få samma villkor för transporter till öar, som gäller i många andra länder inom EU. I t.ex. Danmark betalar stat/ kommun alla fraktkostnader för den bofasta befolkningen. I Sverige råder bara gratis frakt på de statliga bilfärjorna. Vi straffas för att Koster är en ”bilfri” ö.

I ett långsiktigt, ekonomiskt helhetsperspektiv borde kommunen se vad det betyder att Koster på grund av en akut bostadsbrist avfolkas

Enligt min mening borde ett parti som Socialdemokraterna ha ett mycket bredare ekonomiskt perspektiv än att bara se till de direkta kostnaderna för själva husbygget som nu på Filjestad. I ett långsiktigt, ekonomiskt helhetsperspektiv borde kommunen se vad det betyder att Koster på grund av en akut bostadsbrist avfolkas och försöka förstå de katastrofala följderna av detta.

Är det inte det politik skall handla om?

För några år sedan informerade kommunens turistansvarige oss, att ”av tio telefonsamtal till turistbyrån handlade nio om hur man kommer till Koster”. Vad skulle det mot den realiteten innebära om Koster mer och mer avfolkas på en arbetsför befolkning? Kosters attraktivitet skulle nog inte minska men turistnäringarna skulle mer och mer ägas och drivas av folk som inte är bofasta, dvs som inte betalar skatt i kommunen.

Det kan väl inte vara en önskvärd utveckling?

Politik måste handla om att kunna se mer invecklade ekonomiska sammanhang än att bara se till den enskilda kostnaden för som nu bostäderna på Filjestad.

Lär av hur man t.ex. tänkte i en kommun som Värmdö. Där ordnade kommunen en fullt utbyggd grundskola med nio klasser på Utö, för att den lönsamma verksamheten vid Utö Värdshus skulle kunna utvecklas till en helårsverksamhet. Där gällde ”inte minst 20 elever per stadium”. Där förstod man att om man ville ”få familjer att flytta till skärgården skall inte deras barn behöva tillbringa flera timmar om dagen för att komma till och från skolan”. Så blev en extra utgift för skolan till en extra inkomst till kommunen från värdshusverksamheten.

Så bör väl en långsiktigt hållbar politik utformas?

Ge Kosterborna möjlighet att själva, på ett organiserat sätt, få ett delegerat ansvar för att finna lösningar

Det är detta helhetsperspektiv många saknar i den kommunala politiken som gäller Kosters framtid. Varför har kommunen inte fullt förtroende för de personer som valts att representera Koster liknande det förtroende politikerna i Värmdö kommun visade Utöborna? Koster, som historiskt visat på en mycket stor förmåga att utvecklas socialt, kulturellt och näringsmässigt, men vars utveckling bryts när bristen på bostäder blir ett huvudproblem! Varför kan man inte ta till sig den grundläggande problematik, som sedan decennier styr utvecklingen på Koster: Att kommunen låter fastighetsmarknaden med sina ekonomiskt mycket starka köpare, diktera villkoren för Kosters utveckling?

Idag finns andra sätt att arbeta med politik för Koster. Ge Kosterborna möjlighet att själva, på ett organiserat sätt, få ett delegerat ansvar för att finna lösningar på den problematik som rör Koster! Kommunen kan nu, genom den avslutade kommunutredningen, ”Starkare kommuner”, fått en praktisk och ekonomisk möjlighet att bredda det demokratiska arbetet i ett av kommunens mest vanskötta områden genom ett fruktbart samarbete med Kosternämnden.

Utredningen öppnar möjligheten för de kommuner, som vill genomföra demokratiska experiment, att söka ekonomiskt stöd för detta. Stora kommuner kan bli ett hot mot den lokala demokratin, men detta kan motverkas genom att kommunen decentraliserar eller delegerar vissa uppgifter till en kommundel med ett begränsat uppdrag att fatta beslut i vissa frågor. Strömstads kommun har här fått ett gyllene tillfälle att ge Kosterborna möjligheter att under en begränsad tid av t.ex. 8 år, själva få ett delegerat ansvar för utvecklingen på Koster.

Nu kan denna utveckling - som bevisligen bara lett till en allt större utarmning av Kosters möjligheter att utvecklas - vändas

Det framgångsrika arbetet i kommundelen Svågadalen i Hudiksvalls kommun finns med som exempel. Det har redovisats i en artikel i STNB signerat Marita Adamsson. Men arbetet i Svågadalens kommundel finns också beskrivet i en skrift om lokal demokrati, ”Den första samhällsnivån”, utgiven av Hela Sverige, författad av kulturgeografen Ulla Herlitz och undertecknad. I den beskrivs nya former för lokal organisering och samarbete byggd på lokal demokrati, fördjupad översiktsplanering och lokal ekonomi.

Detta innebär att Strömstads kommun äntligen kan sätta punkt för en decennielång brist på verklig kommunikation mellan de lokala företrädarna för Kosterborna och den politiska ledningen i kommunen. Nu kan denna utveckling - som bevisligen bara lett till en allt större utarmning av Kosters möjligheter att utvecklas – vändas till att Koster får möjligheter att utvecklas till en berikande del av kommunens sociala och ekonomiska utveckling.

Hans Arén

LÄS MER: Så kan Kosterborna själva få ansvaret för öarnas utveckling

LÄS MER: Det finns fler ­arbetsplatser än bofasta på Koster