Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Heikki Klaauvuniemi (SD), regionråd från norra Bohuslän. Bild: Lasse Edwartz
Heikki Klaauvuniemi (SD), regionråd från norra Bohuslän. Bild: Lasse Edwartz

Debatt: Så bestiger vi regionens vårdberg efter pandemin

Sverigedemokraterna: Mer behöver göras och i vårt budgetförslag växlar vi upp rejält med frågor kopplade till vården av äldre.

De både kort- och långsiktiga konsekvenserna av covid-19 har vid budgetens läggande visserligen både beaktats och beräknats, men en viss osäkerhet kvarstår.

Något som vi dock är övertygade om är att det behövs en massiv ekonomisk mobilisering till sjukhusen i syfte att bemästra sannolika inkomstbortfall och kostnadsökningar.

För att regionen ska kunna ta sig an vårdberget som vid 2021 års slut beräknas vara 30 000 inställda behandlingar och 30 000 inställda förstabesök till­delar vi regionstyrelsen 800 miljoner kronor i utökad ram 2022 för att bättre kunna hantera det ackumulerade vårdberg som uppstått efter pandemin. Vi finner det lämpligast eftersom vi inte tror att sjukhusen ensamma kan axla merproduktionen.

För att kunna öka produktionen utöver vårdberget tilldelar Sverige­demokraterna till hälso- och sjukvårdsnämnderna ytterligare 400 miljoner kronor

Här behöver vi även mer upphandlad vård, regional samverkan och ett bättre nyttjande av våra operationssalar som innan pandemin ofta stått tomma. Det är skrämmande att Västra Götalandsregionen 2021 inte har ett formaliserat samarbete med andra regioner där vi kan hjälpa varandra med varandras egen-regivårdköer.

För att kunna öka produktionen utöver vårdberget tilldelar Sverige­demokraterna till hälso- och sjukvårdsnämnderna ytterligare 400 miljoner kronor, utöver tidigare beslutad indexuppräkning på 2 procent.

Dessa medel är särskilt dedikerade till hälso- och sjukvårdsnämnderna så att de ytterligare kan göra mer beställningar av vård hos sjukhusen. Förutom utökade medel så låter vi regionfullmäktige tydligt meddela att sjukhusen inte slentrianmässigt får dra ner på antal nettoårsarbetare när budgetanpassningar måste göras. Personalen är ofta en budgettung post och sjukhusen gör då därför det väldigt lätt för sig.

Ökad tillgänglighet i egen regi kräver personal. Förutom sjukhusens närmast ovan beskrivna standardåtgärder vid besparingar vill vi se över ledarskapet på sjukhusen för att säkerställa att fortlöpande, trots allt nödvändiga, effektiviseringar genomförs utan att riskera tillgängligheten.

Vi upprepar också behovet av att Västra Götalands­regionen har en konkurrenskraftig lönesättning jämfört med våra grannregioner och gör därför en tung ekonomisk satsning för att stärka denna. Vi finansierar den sistnämnda satsningen med 750 miljoner över planperioden.

Vidare fortsätter vi prioritera införandet av äldrevårdsmottagningar

Vården av våra äldre, som är en av Sverige­demokraternas absolut högst prioriterade frågor, har på senare tid börjat uppmärksammas även av andra partier. Mer behöver göras och i vårt budgetförslag växlar vi upp rejält med frågor kopplade till denna vårdgrupp.

Vi finner det nödvändigt att Hälso- och sjukvårds­styrelsen ser över och fastställer definitionen för vad som avses med geriatrisk vård, att vi utökar antalet specialistutbildningar för både läkare och sjuksköterskor med fokus på geriatrik.

Vidare fortsätter vi prioritera införandet av äldrevårdsmottagningar och ger Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram kriterier för dem.

Till sist bör regionen också inrätta ett regionalt geriatriskt centrum som kan stödja med kompetens, utveckling och stöd. Vi finansierar de utökade utbildningsplatserna kopplat till geriatrik och införandet av centrumet med totalt 10 miljoner kronor.

SD prioriterar, som alltid, vården.

Heikki Klaavuniemi (SD)

regionråd