Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mikael Cederbratt (M), Åsa Torstensson (C), Karla Valdivieso (MP) (men det är Bengt Bivrin som skrivit under debattartikeln), och Lars Tysklind (L). Bild: Marita Adamsson
Mikael Cederbratt (M), Åsa Torstensson (C), Karla Valdivieso (MP) (men det är Bengt Bivrin som skrivit under debattartikeln), och Lars Tysklind (L). Bild: Marita Adamsson

Debatt: Särskilt boende vid Mariedal

De borgerliga partierna plus MP förordar ett nytt äldreboende vid Karlsgatan.

För att säkra behovet av särskilt boende i Strömstad bör ett nytt särskilt boende stå klart 2023.

Det handlar främst om att ersätta Jägaren, som inte uppfyller dagens krav vare sig vad gäller boendemiljö eller arbetsmiljö, men också ta höjd för ett ökat behov.

Ett antal lokaliseringar har diskuterats, men nu behöver beslut fattas om det nya boendet ska kunna stå färdigt 2023.

Vi anser att en central placering med god tillgänglighet är att föredra.

En placering vid Karlsgatan i höjd med Mariedal med utsikt över Strömsvattnet bör därför prövas fullt ut.

För att få full klarhet i förutsättningarna för fortsatt planering bör Strömstads kommun snarast inleda en dialog med länsstyrelsen om strandskyddet, som råder i området.

Mikael Cederbratt (M)

Lars Tysklind (L)

Åsa Torstensson (C)

Bengt Bivrin (MP)