Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

 Bild: Jakob Simonson
Bild: Jakob Simonson

Ronden och besparingar

Stein Rukin: Varför spara på Ronden, en helt marginell kostnad i sammanhanget?

Tidningen skrev den 21 januari om sjukreseverksamhet och kostnads­utveckling. Medan regionen anslår 400 miljoner årligen till sjukresor, subventioneras Västtrafik med cirka 5 miljarder per år. Ronden är därför en helt marginell kostnad, med ­cirka 1,5 miljoner.

LÄS MER: Het diskussion om Rondens framtid har dragit igång

Och om man verkligen är engagerad i kostnader och besparingar så ligger det en betydlig potential i VG-regionens politiska organisation. Till exempel har man fem hälso- och sjukvårdsnämnder med sammanlagt 150 politiker som nämndledamöter och ersättare. Kostnad: mer än 120 miljoner årligen for politikerna och deras kansli.

I ett reglemente från 2015 anges att nämnderna ska ha ett befolkningsansvar inom sitt eget geografiska område. De ska klarlägga befolkningens behov ­genom behovsanalyser och prioriteringar. Från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden efterlyste vi länge en behovsanalys för Strömstad, en analys som inte fanns. Vilken prioritering och behovsanalys låg till grund för försöket att avveckla rehab-bassängen i Strömstad och att avveckla nattjouren i Bäckefors? Och nämnderna har dessutom som uppdrag att föra dialog med dig som invånare!

Om man ser på de uppgifter nämnderna har, kan man fastslå att den egent­liga beslutsrätten ligger hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionfullmäktige och regionstyrelsen, som heller inte är någon liten organisation (regionfullmäktige har 149 politiker, årlig kostnad cirka 80 miljoner, regionstyrelsen har 15 heltidspolitiker och lika många ersättare, kostnad cirka 2,2 miljarder).

Så varför inte överlåta nämndernas uppgifter till dem som i realiteten tar beslut, till de återstående 1 000 regionpolitikerna och till de övriga 155 nämnderna, styrelserna och sam­arbetsorganen i regionen?

Eller är det så att dagens system inte tillåter några besparingar i det politiska och byråkratiska delarna, utan att det bara ska sparas på vården och patienterna?

Stein Rukin

Jour Strömstad