Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot från Fjällbacka, och Simone Fischer (M), ledamot i socialnämnden, Strömstad, är två av debattörerna. Bild: Henrik Montgomery, Thomas Bennelind
Johan Hultberg (M), riksdagsledamot från Fjällbacka, och Simone Fischer (M), ledamot i socialnämnden, Strömstad, är två av debattörerna. Bild: Henrik Montgomery, Thomas Bennelind

Debatt: Regeringen måste lyssna på Bohusläns kommuner

Moderater i riksdagen och i sex bohuslänska kommuner vädjar till regeringen att tänka om när det gäller kravet på hemtjänst till fritidsboende.

Vi befinner oss i en svår och alldeles extraordinär situation. Coronapandemin har drabbat Sverige hårt med hittills drygt 5000 döda. Nästan 9 av 10 som dött i covid-19 i Sverige har varit 70 år eller äldre. Många har dessutom haft underliggande sjukdomar och antingen bott på särskilda boenden eller varit beroende av hemtjänst och hemsjukvård. Statistiken talar sitt tydliga språk – det är livsviktigt att skydda våra äldre från att bli smittade av det nya coronaviruset.

Inom omsorgen arbetar personalen hårt för att hålla smittan borta från särskilda boenden och för att undvika att smittan sprids mellan omsorgstagare. Personalen på särskilda boenden och i hemtjänsten gör enastående insatser, både för att hålla smittan borta och för att ge alla omsorgstagare en god vård och omsorg. Med restriktioner, besöksförbud liksom förändrade och mer tidskrävande arbetssätt är detta naturligtvis såväl utmanande som påfrestande för personalen.

Orimligt att kommunerna nu under pågående pandemi ska vara skyldiga att ge hemtjänst till andra än de egna kommuninvånarna

Vad som riskerar att sätta ytterligare press på omsorgen i våra kommuner är att många delårsboende också förväntar sig att få hemtjänst. Enligt vår uppfattning är det dock orimligt att kommunerna nu under pågående pandemi ska vara skyldiga att ge hemtjänst till andra än de egna kommuninvånarna. Därför har vi sedan tidigt i våras drivit på för en tillfällig ändring i socialtjänstlagen så att kommunerna ska ha rätt att neka hemtjänst för personer med en annan bosättningskommun. Men ansvarig minister, socialminister Lena Hallengren (S), har sagt nej och inte tagit till sig av de argument och underlag som vi och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har fört fram. När så en riksdagsmajoritet den 3 juni uppmanade regeringen att agera i frågan trodde vi att regeringen skulle göra om och göra rätt. Tyvärr hade vi fel. Regeringen avfärdar nu vad en majoritet i riksdagen har ställt sig bakom med motiveringen att det är juridiskt komplicerat att ta fram en tillfällig lag. Vi kan konstatera att allt är svårt och besvärligt när man inte vill.

Regeringens ovilja och regeringspartiernas nonchalans i frågan om hemtjänst till delårsboende är häpnadsväckande och närmast provocerade. När frågan debatterades i riksdagen sa socialutskottets vice ordförande Kristina Nilsson (S) att inget ”visar att detta är, eller ens kommer att bli, ett problem”. Det är ett uttalande som tydligt bekräftar att man varken lyssnat eller förstått hur situationen är i kommuner likt våra.

I denna exceptionella situation behöver vi ha rätt att prioritera omsorgen till våra åretruntboende

För omsorgen i våra kommuner är sommarmånaderna varje år oerhört utmanande. Då ska omsorg ges till den bofasta befolkningen och dessutom till ett stort antal sommargäster. Detta samtidigt som den ordinarie personalen önskar ta ut sin lagstadgade semester. Denna sommar är utmaningen både större och allvarligare. Därför behöver kommunerna nu få rätt att neka hemtjänst för personer med en annan bosättningskommun. Våra kommuner kommer alltid att anstränga sig för att möta de behov och önskemål som finns. Vi vill välkomna gäster och delårsboende men i denna exceptionella situation behöver vi ha rätt att prioritera omsorgen till våra åretruntboende om trycket på omsorgen annars blir för stort.

Regeringens ovilja att göra en tillfällig lättnad i lagstiftningen tvingar nu våra och många andra kommuner till ett svårt val. Antingen att bryta mot lagen eller att ytterligare öka pressen på en redan hårt belastad verksamhet. Ett ökat tryck på omsorgen i våra kommuner innebär ökad stress för personalen vilket i sin tur ökar risken för fel och misstag. Fel och misstag som under pågående pandemi kan få ödesdigra konsekvenser.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal och ledamot av riksdagens socialutskott

Simone Fischer Cederbratt (M)

Ledamot i socialnämnden, Strömstad

Birgitta Nilsson (M)

1:e vice ordförande omsorgsnämnden, Tanum

Nils Olof Bengtson (M)

Ordförande i omsorgsnämnden, Sotenäs

Henrik Sundström (M)

1:e vice ordförande socialnämnden, Uddevalla

Hilden Talje (M)

Ledamot i utskottet för omsorg, Orust

Philip Nordqvist (M)

Ledamot i socialnämnden, Lysekil