Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Åsa Torstensson och Anna-Lena Carlsson är två av C-politikerna som ställer frågan varför köpet av Pilen 5 inte finns med i majoritetens budget. Bild: Arkiv
Åsa Torstensson och Anna-Lena Carlsson är två av C-politikerna som ställer frågan varför köpet av Pilen 5 inte finns med i majoritetens budget. Bild: Arkiv

Debatt: Redovisa de 55 miljonerna för köp av sjukhusfastigheten

Centerpartiet: Anmärkningsvärt att köpet av Pilen 5 inte finns med i de styrande partiernas budget.

Vid kommande kommunfullmäktige kommer 2021 års budget för Strömstads kommuns olika verksamheter att beslutas. En budget som i många avseenden är svår att bedöma hur ekonomiskt hållbar den kommer vara så här i spåren av covid-19.

Vi tycker det är anmärkningsvärt att de styrande partiernas budget, inte på någon plats redovisar var de 55 miljoner kronor för köp av gamla sjukhusfastigheten, Pilen 5 ska tas och inte heller redovisas vilken verksamhet som kommer belastas. Köpet ska enligt uppgift genomföras under januari 2021. Alltså ganska direkt efter att budget för 2021 antagits av Strömstads kommunfullmäktige och verksamheterna har börjat arbeta efter den.

Kommunledningens hantering av fastigheten Pilen 5 fortsätter på den sedan start inslagna vägen. Det började med icke diarieförda handlingar, fortsatte med att, mitt i pandemins utmaningar för kommunen, pressa igenom köpet utan att kunna redovisa vad fastigheten och dess till 40 procent tomma lokaler ska användas till. Det tydliggjordes inte heller vilka renoveringsbehoven är trots att det påstods att Västfastigheters/VGR redovisning om 20 miljoner kronor/ år under kommande fyra åren inte överensstämde med behovet.

Brist på transparens och öppenhet från kommunstyrelsens ordförande och övriga styrande partierna är i sammanhanget en lindrig kritik. Då ingen debatt kommer att ske vid budgetförhandlingarna är det svårt att få svar på de frågor vi har. Vi hoppas att vi och invånarna i Strömstad får reda på var de 55 miljoner kronorna ska tas, hur investeringen påverkar budget och verksamheterna 2021! Och det innan budgeten ska antas av kommunfullmäktige.

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Elisabeth Johansson (C)

Tore Lomgård (C)