Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kosters skola hotas av stängning till hösten om inte kommunen gör klart med en lärare. Bild: Eric Johansson
Kosters skola hotas av stängning till hösten om inte kommunen gör klart med en lärare. Bild: Eric Johansson

Debatt: Prislappen för Koster

Dag Wersen (M): Att satsa på Koster kommer att kosta kommunen på kort sikt, men det kan ge en vinst längre fram.

Stämningen på Koster just nu bland dem som engagerar sig i Kosters förutsättningar att vara ett lev­ande och livskraftigt samhälle pendlar mellan hopp och förtvivlan. Hoppet knyts till att skolan, med förskola och lågstadium, får vara kvar och att en flerbostadsbyggnation kan ske på Filjestad. Om det hoppet släcks, inträder förtvivlan. Det går i så fall inte för unga familjer och ensamstående att bosätta sig och bo på Koster. Det kommer också att saknas underlag för s.k. infrastruktur året runt som är nödvändig för att hela den nuvarande fasta befolkningen, delvis pensionärer med behov av samhällsservice, på Koster skall kunna bo kvar.

Att pröva alla möjligheter under ytterligare några läsår, medan nya bostäder byggs, är bättre än att nu fatta ett beslut där ned­läggning blir konsekvensen

Kommunen kan spara en knapp miljon kronor på en stängning av Kosters skola och tvinga små barn att åka passagerarbåt till och från Strömstad måndag-fredag. Även om detta ger barnen fördelar i form av sociala kontakter utöver den lilla kamratkretsen på Koster, är den fördelen kanske mindre värd än nackdelen i form av umbäranden för barnen och deras föräldrar. Formen för skolgång kan anpassas efter de verkliga förhållandena. Framförda tankar på en marin profil i kommunens skolor med en skolform med marin utveckling på Koster och i Strömstad kan bredda elevunderlaget på Koster. Så länge det är svårt att rekrytera lärare till Koster p.g.a. brist på bostad, kan rimligen lärare pendla från Strömstad antingen permanent eller genom växelvis tjänstgöring av flera lärare. Att pröva alla möjligheter under ytterligare några läsår, medan nya bostäder byggs, är bättre än att nu fatta ett beslut där ned­läggning blir konsekvensen som för all överskådlig framtid utsläcker alla möjlig­heter till skolgång på Koster och därigenom en av Kosters livsnerver.

För byggnation på Filje­stad i regi av kommunens helägda bolag Strömstadsbyggen har framtagits en fastighetsbildning och ett upplägg med tomrättsupplåtelse samt skisser och kalkyler för en byggnation av bostadshus. Det skulle kunna kosta cirka 26,5 miljoner kronor netto efter bidrag och ge Strömstadsbyggen ett driftnetto om cirka 800 000 kronor per år. Det motsvarar en avkastning om tre procent. Så långt går det ihop, men om hänsyn tas till behovet av avskrivning med två procent och en alltid beaktansvärd risk att byggkalkylen är alltför optimistisk, kan det vara säkrast att befara att en byggnation på Filjestad på kort sikt, och sett enbart till ekonomin, förorsakar en viss förlust för Strömstadsbyggen. Med tiden och stigande hyror försvinner förlusten och förvandlas till vinst.

Koster kostar alltså kommunen en miljon kronor per år under de närmaste åren, vilket kompenseras genom ökade skatteintäkter

Enligt uppgift säger sig Strömstadsbyggen för närvarande inte ha personell kapacitet att ta itu med bygget på Filjestad, därför att ett par projekt i centrala Strömstad har ”prioritet”. I så fall är det lätt att hyra in en konsult som sköter bygget. Lokala krafter har dessutom erbjudit kostnadsfri kompetent medverkan.

Koster kostar alltså kommunen en miljon kronor per år under de närmaste åren, vilket kompenseras genom ökade skatteintäkter, om skolan blir kvar och Strömstadsbyggen bygger på Koster.

Slutsats: Om kommunen låter Kosters skola överleva och bygger på Filjestad så går Koster ekonomiskt i stort sett runt eller med vinst för kommunen, i synnerhet om man tar med i bilden de fördelar för kommunens turistnäring som ett livskraftigt Koster innebär.

Dag Wersén

Kosterbo, pensionär och ledamot i kommunfullmäktige (M)

LÄS MER: Till hösten kan Kosters skola komma att stängas