Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Lars Georgsson, debattör, och installationen på Plagen. Bild: Jakob Simonson, Marita Adamsson

Plast, turism och kultur

Lars Georgsson med en replik till Maria Kvarnbäck och Åsa Massleberg, Strömstads kommun, om installationen på Plagen. Han får svar direkt från kommunens företrädare.

Turist- och kommunikationscheferna i kommunen förklarar med en mun att mina kritiska synpunkter på hanteringen av det s.k. platsvarumärket är obefogade. Jag hänvisas till att läsa handlingar i kommunens diarium. Det visar sig dock att det inte finns ett enda utskrivet papper i ärendet. Jag har däremot erbjudits att läsa igenom alla handlingar elektroniskt tillsammans med registrator.

LÄS MER: Har vi ingen plastskam alls i Strömstad?

LÄS MER: Beslutet om platsvarumärket är väl förankrat

Allt måste läsas eftersom det inte av rubrikerna går att utläsa vad varje handling innehåller. Nåväl, det skall jag göra. Så jag återkommer. Särskilt intressant är det om kommunen, som påstås, fått EU-medel utan minsta krav på någon motprestation. Det är ovanligt. Och inte ens EU-medel kommer förresten från himlen utan bl.a. till icke ringa del från svenska skattemedel.

Jag får vidare veta att beslut om platsvarumärkets utformning togs av en enig kommunstyrelse den 6 juni 2018. När jag tittar på kommunens egen hemsida där detta beslut borde finnas i listan över kommunstyrelsens möten så finns det inget möte noterat den 6 juni 2018.

Så min fråga är obesvarad: Var finns beslutet om att detta plastföremål skulle inköpas och placeras på Plagen och vem fattade det? Och vem beslutade att ankaret skulle tas bort för att inte återsättas efter renovering?

Argumentet att ankaret stod i vägen för eventuella arrangemang är ju bara trams. Plastbygget tar lika stor plats och går inte att ta under armen och bära bort. Det står dessutom angivet på en platta på sockeln att det är en tillfällig installation. Man bör därför ta tillfället i akt att avsluta denna tillfällighet snarast. Min fråga om uppstramning av ärendehantering och ordentliga beslut kvarstår däremot. Tillfälligt!

Lars Georgsson

Svar direkt från Maria Kvarnbäck:

De underlag som efterfrågats har ställts samman och skickades under fredagen. Mötet hölls mycket riktigt den 30 maj, protokollet registrerades däremot den 6 juni. Motprestationen som möjliggjorde finansiering av symbolen och utvecklingen av platsvarumärket är den arbetstid som användes för att genomföra EU-projektet för stadsutveckling.

En summering av projektets resultat finns bland underlagen. Placeringen av symbolen är inte permanent, utan den kan flyttas när så är motiverat.

Maria Kvarnbäck

Informationschef Strömstads kommun