Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Miljöpartiet i Strömstad med Bengt Bivrin, Karla Valdivieso, David Nikkinen, David Eklund, Per Nikkinen och Andreas Nikkinen. Bild: Eric Johansson
Miljöpartiet i Strömstad med Bengt Bivrin, Karla Valdivieso, David Nikkinen, David Eklund, Per Nikkinen och Andreas Nikkinen. Bild: Eric Johansson

Debatt: Park och hyresrätter på Skeppsbroplatsen

Miljöpartiet i Strömstad: Det finns ett stort stöd för park och hyresrätter i stället för parkering - och det blir billigare för skattebetalarna.

Det har snart gått ett år sedan fem partier (S, SD, V, KD, Fi) gjorde gemensam sak och röstade fram ett nytt styre i Strömstads kommun.

Kort därefter enades samma partier om ett radikalt omtag av Canningprojektet, ett omtag som i huvudsak syftade till att säkerställa att Skeppsbroplatsen ska utgöra parkering i ytterligare 15-20 år.

Den nya inriktningen inte bara hindrar att en efterlängtad park kommer på plats i ett av kommunens mest attraktiva lägen, det ser nu också ut som att Canning fördyras betydligt.

Ett av skälen är att flera av de tunga investeringar som kommunen tvingas göra, som att spränga berg och sanera för markföroreningar, hamnar tidigt i projektet. Det innebär att innan en enda bostad är klar för inflyttning så kommer Strömstads skattebetalare ha betalat fakturor för mångmiljonbelopp.

Men även om projektet löper på som planerat blir kostnaderna enorma och resultatet kommer endast att bli ett nytt semesterboende med bostadsrätter som inte tillför något för invånarna i Strömstad.

Vi anser att detta är orimligt och det är nu dags att släppa gammal prestige och se till kommuninvånarnas bästa. Det finns ett stort stöd för park istället för parkering på Skeppsbroplatsen, samt ett oomtvistat behov av hyresrätter i kommunen.

Byggstart på Skeppsbroplatsen med hyresrätter och äldreboende mot berget i norr och park- eller torgmiljö på övriga delen av ytan skulle både kunna starta snabbt och generera ett plus i kommunkassan.

Norra Canningområdet, där det idag är grusparkering, skulle kunna användas som parkering året om och på så vis ersätta de parkeringar som går förlorade på Skeppsbroplatsen. Dessutom slipper vi det buller från sprängning av Röudden som skulle drabba centrum under ett par års tid.

Vårt förslag kan innebära så mycket som 30-40 miljoner kr i lägre kostnader för skattebetalarna, samt snabb byggstart av hyresrätter och omvandling av Skeppsbroplatsen till park!

Karla Valdivieso (MP)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)

Anders Karlsson (MP)