Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Åsa Torstensson (C). Bild: Thomas Bennelind
Åsa Torstensson (C). Bild: Thomas Bennelind

Debatt: Omställningskontoret måste prioriteras i budgeten

Åsa Torstensson (C): ”Görs detta så kan till exempel Tillväxtverket lämna medfinansiering”.

Budget 2021 för Strömstads kommun antogs vid kommunfullmäktige i november. Budgeten möter till stor del verksam­heternas planering även om bokslutsresultat för 2021 ­beräknas vara betydligt sämre än det Strömstad levererat under många år tillbaka.

De tidigare årens goda resultat är mycket värdefulla att ha nu liksom det nya generella statsbidragssystemet, som Center­partiet varit med och beslutat om, som tillför Strömstad ytterligare cirka 25 miljoner från och med 2020 och åren framöver.

För resurser, pengar såväl som personal, kommer behövas framöver för att möta kommuninvånares och företags olika behov och service.

Budgeten antogs utan ­debatt i kommunfullmäktige vilket alla partier var överens om. Därmed kvarstår en del frågor om de budgetprioriteringar som gjordes.

En sådan fråga som cirkulerar är varför de styrande partierna i sin budget inte prioriterar medel till det Omställningskontor som nu planeras.

Omställningskontoret, som vi ­under flera månader kunnat läsa om i olika artiklar, syftar till att samla service från olika myndigheter under samma tak.

Ett bra initiativ som på ett smidigt sätt borde kunna möta företagare och enskilda som drabbas av arbetslöshet, nedläggning av verksamhet eller som har goda idéer som kan utvecklas så att Strömstad kan gå framåt.

Information har getts från kommunledningsförvaltningen om statliga myndigheters krav att kommunen bör prioritera och tillföra kommunala medel för att statliga resurser ska kunna ges. Görs detta så kan till exempel Tillväxtverket lämna medfinansiering.

Förvånad över V-initiativ

Frågan som undertecknad pekade på i budgetanförandet men som inte kunde diskuteras på kommunfullmäktige kvarstår.

Varför har inte de politiskt styrande partierna prioriterat Omställningskontoret i budget för 2021 om det ­behövs kommunala medel för att Omställnings­kontoret ska erhålla statliga medel.

Med förvåning läses Vänsterpartiet i Strömstads brevlådeinformation där även de anser att Omställningskontoret är viktigt att satsa på. Så frågan är verk­ligen befogad om varför inte Vänsterpartiet, som sitter i ledningen för kommunen, prioriterat detta i budget 2021, framför andra satsningar.

Under budgetanförande angavs från Vänsterpartiet att det inte var läge för önskelistor. Centerpartiet anser dock att det finns delar av den beslutade budgeten som i pandemins år kan stå på väntelista.

Centerpartiet föreslår därför att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige den 17 december lägger ändringsbudget så att två miljoner tillförs kommunstyrelsen för satsning på Omställningskontoret, så andra offentliga medel därmed kan erhållas till gagn för både Strömstads invånare och Strömstads företagare.

Åsa Torstensson (C)