Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mobiltelefonmast (arkivbild från Halland). Bild: Johnny Samuelsson
Mobiltelefonmast (arkivbild från Halland). Bild: Johnny Samuelsson

Debatt: Om strålningsklimat och exponering

Eugen Ungethum om eventuella risker kring den planerade telemasten i Strömstad.

Här ges några synpunkter om den planerade telemasten i Strömstad. Undertecknad har arbetat som Förste Yrkeshygieniker på Yrkesmedicinsk Centrum, YMC, Sahlgrenska US i Göteborg. Klimatområdet utvidgades med elektriska variabler: strålning, fält och laddningsspektra och transport av föroreningar. Arbetsplatsutredningar genomfördes. På 80-talet konstaterades att mikrovågsstrålning (radarstationer) kunde ge hälsoeffekter hos exponerade persongrupper. Objektiv klarläggning på individnivå saknades.

LÄS MER: Vågar administration och politiker äventyra människors hälsa?

Mikrovågsstrålning tillhör området: Icke joniserande strålning (IJS) i motsats till den joniserande radioaktiva strålningen. IJS omfattar områdena: Låg- och radiofrekvens, infraröd strålning (värme) och synligt ljus och UV-ljus. Ett spektrum som påverkar biologiskt liv. De naturliga källorna känner man till och naturen är anpassad till dessa. Under de senaste decennierna har antropogena (människogjorda) källor kommit till. Telekommunikation och informationsteknik. Tekniken utvidgas med "kraftigare" system för att klara av efterfrågan. Utvecklingen går fort och högre "strålningsnivåer" kräver objektiva bevis för att nivåerna, som stora grupper exponeras av, är ofarliga.

Tidiga arbeten på området gällde mindre grupper (operatörer) i arbetsmiljöer. Det är ökningen av strålningsnivåerna och mängden exponerade personer som nu kräver en klarläggning i samband med teknikexpansionen. Det är nödvändigt att utveckla den positiva sidan av tekniken samt öka säkerheten för användarna d v s eliminerar möjliga risker. Varför har man ej klarlagt biologiska effekter. En anledning kan vara att man sedan länge har fokuserat på termiska effekter (värmeutveckling i vävnad) av mikrovågsstrålningen. Att undersöka de termiska är ganska enkelt. Klarläggning av icketermiska effekter är däremot betydligt svårare. Termiska effekter är låga vid låga strålningsnivåer och vanligtvis försumbara (så resonerade man tidigare). Inte långsökt är att bioelektriska signaler möjligen kan påverkas av elektromagnetisk strålning (utifrån) via s. k. "överhöring". Detta spår kunde inte följas upp på YMC eftersom undertecknad fortsatte med utvecklingen av "Telematik inom Göteborgs sjukvård".

Det är bra att stadsplaneraren Terje Tollefsen i Strömstad har tagit upp denna folkhälsofråga i sin insändare den 2019-03-30.

Eugen Ungethum

Diplomerad ingenjör