Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Strömstads Tidning
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Göran Lyth, Kosternämnden, och Helena von Bothmer, AB Kosters framtid, om hur Kosters samhälle ska räddas. Bild: Linda Smith
Göran Lyth, Kosternämnden, och Helena von Bothmer, AB Kosters framtid, om hur Kosters samhälle ska räddas. Bild: Linda Smith

Om Koster – och Kosters framtid

Göran Lyth, Kosternämnden, och Helena von Bothmer, AB Kosters framtid, om de projekt som finns för att rädda Kosters samhälle.

Det har skrivits mycket om Koster denna vår – med all rätt! Skolan är hotad, befolkningen minskar, bostadsbyggandet drar ut på tiden. Men engagemanget att rädda Koster-samhället är starkt och ett antal projekt är på gång. Här en liten bakgrund.

Befolkningsutveckling

Befolkningen på Kosteröarna har minskat under en följd av år och är nu nere i strax över 300 mantalsskrivna. Befolkningen minskar i alla åldrar förutom 65+! Antalet pensionärer ökar stadigt medan personer i yrkesverksam ålder – och barn – blir allt färre!

Jobben

Samtidigt som befolkningen minskar finns det gott om jobb; byggarbetare av olika sorter, hemtjänstpersonal och hotell- och restaurangfolk bl a. Mellan 20 och 40 personer pendlar varje dag till Koster för att jobba. Många av jobben utförs av personer från andra kommuner i brist på lokal arbetskraft. Ur kommunens synpunkt är det naturligtvis olyckligt med arbetstagare som utför sitt arbete på Koster men bor och betalar skatt någon annanstans. Hur har det blivit så?

Bostadssituationen

Bostäder på Koster ligger prismässigt på samma nivåer som i storstäderna. För familjer med ”vanliga löner” går det inte att konkurrera med ekonomiskt starka personer från storstäderna. Kosterboende är mycket attraktivt och medför att fastboenden successivt omvandlas till fritidsboenden.

Samtidigt har det inte byggts några alternativa bostäder t ex hyresrätter på snart 20 år. Detta trots att den fördjupade översiktsplanen som klubbades 2009 angav att 8 nya bostäder skulle byggas per år! Alltså 80 lägenheter på de 10 år som nu gått!

Filjestadsprojektet har varit på gång under mer än ett år men ännu är inte alla beslut tagna av kommunen trots att man anser projektet vara angeläget.

Kommunikationerna

Bor man på Koster och arbetar i land är man beroende av goda förbindelser. I avfolkningens spår har turlistan vintertid inte anpassats på många år medan sommarturlistan förstärks under högsäsong för att passa alla besökare. Antalet besökare till Koster har ökat med över 50% de senaste 20 åren!

Båttrafik är dyrt! Men om man betänker att så gott som alla kosterbor får plats på en enda kosterbåt är det inte märkligt att beläggningen vintertid av Västtrafik upplevs som låg! Båttrafiken är helt enkelt anpassad till besöksnäringen.

Ett par dagar i veckan kan man inte ta sig till Koster efter 18.30. Dessvärre finns det exempel på personer/familjer som flyttat från Koster för att vardagsrutinerna inte fungerar liksom det finns personer som funderat på att flytta ut men som tvekat inför de bristande kommunikationerna.

Så vad gör man då på Koster?

Under året som gått har projektet Kosters Framtid genomförts. Projektet initierades av Kosternämnden och med Kosterstiftelsen, Thordenstiftelsen och Västra Götalandsregionen som finansiärer har ett antal kosterbor (såväl fast- som deltidsboende) arbetat med Kosters problematik och förslag på lösningar. Nyckelfrågorna för att stoppa den nedåtgående spiralen, värna och utveckla Koster som ett samhälle som kan möta framtidens utmaningar är främst:

- Bostadsbyggandet måste komma igång. Vi måste kunna erbjuda boenden för familjer och personer i yrkesverksam ålder som vill flytta till och arbeta på Koster.

- Kommunikationerna måste anpassas till den fastboende befolkningen. Det måste gå att bo på Koster och arbeta i land alla dagar i veckan.

- Service i form av skola, affär och äldreomsorg måste säkras. Om utflyttningen fortsätter kommer Koster att förvandlas till ett fritids- och pensionärsboende.

- På allvar ta oss an frågan kring ett mer hållbart Koster, bla i samarbete med Kosterhavet, lokala producenter och andra företagare inom turismen.

Arbetet fortsätter

Ett konkret resultat av projektet blev att starta ett lokalt utvecklingsbolag. Bolaget har idag ett 50-tal ägare av alla sorter (fast- och fritidsboende, föreningar och lokala företag) som gemensamt vill säkra Kosters framtid. Man kan se utvecklingsbolaget som att våra befintliga organisationer, såsom samhällsförening och Kosternämnd mfl., fått en muskulatur kring sitt skelett. Det helt nya inom företaget att det öppnar upp för samarbeten med deltidsboende Kosterbor.

AB Kosters Framtid kommer aktivt att arbeta för att:

- bostäder för fastboende kommer till vare sig det är i kommunens eller någon annans regi.

- Koster marknadsförs som en bo- och arbetsplats året runt. Man kommer att stödja intresserade personer och verksamheter och hjälpa dem att komma till Koster och komma in i samhället

- Kosters potential utnyttjas året runt. Att hotell, restauranger och pensionat är öppna betydligt längre än idag och att detta i sin tur skapar året-runt jobb för fastboende.

Samtidigt förväntar vi oss i Kosternämnden att dialogen med kommunen förbättras genom att på regelbundna möten diskutera frågor om skola, omsorg, VA-frågor och service. För detta finns sedan 15 år tillbaka en vald Kosternämnd som representerar Kosterborna i dessa frågor.

Det är stimulerande att det finns ett fortsatt stort engagemang runt frågorna på Koster. Många bryr sig och det finns ett otal ideer och visioner om framtiden. Genom AB Kosters Framtid finns en operativ kraft för att genomföra behjärtansvärda projekt och genom Kosternämnden finns en förankrad kanal för att föra en dialog med kommunen och med intresserade Kosterbor genom Öråd.

Denna uppläggning av det fortsatta arbetet är alldeles ny men aktuella frågor kommer på olika sätt att presenteras t ex i denna tidning och i sociala medier. Håll utkik! Det kommer att hända saker!

Göran Lyth, Kosternämnden

Helena von Bothmer, AB Kosters Framtid