Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Strömstiernaskolan (arkivbild). Bild: Jakob Simonson
Strömstiernaskolan (arkivbild). Bild: Jakob Simonson

Insändare: Nästa stora investering – barn och unga i Strömstad

Joakim Winberg, lärare: ”Kommunen har under flera år gått med miljonöverskott, så vi har råd, om vi prioriterar rätt”.

”En erkänt bra utbildningsverksamhet”. Så lyder visionen för skolan i Strömstad som ska infrias till 2030. Formuleringen lämnar stort tolkningsutrymme. Lite mer konkret blir visionen vid fortsatt läsning såsom hög måluppfyllelse samt nöjda elever och vårdnadshavare. Enligt Lärarförbundets senaste mätning var Strömstad som skolkommun rankad på nedre fjärdedelen av landets kommuner. Senaste åren har placeringen förbättras något och steg i rätt riktning har tagits. Större kliv måste dock tas om visionen ska uppnås, där övre fjärdedelen i denna ranking borde vara målbilden. Det är lång väg att vandra, 8 år kan tyckas vara lång tid men inte inom skolans värld.

För att stötta högre måluppfyllelse och unga människors mående krävs flera saker. Forskning visar att skolresultat och elevers välmående är avhängigt av tät vuxennärvaro i skolan. Därför behövs mer pedagogiskt samt psykosocialt stöd i utbildningsverksamheterna. Det behövs ett helhetsgrepp där olika professioner samt civilsamhället samverkar. Från förskola till gymnasiet.

Det krävs fler experter som jobbar direkt med eleverna, både förebyggande och åtgärdande

Nödvändigt är att utveckla rekryteringsstrategierna för att öka antalet behöriga lärare/pedagoger. Förvaltningen behöver också bedriva en positiv personalpolitik där befintlig personal känner sig lyssnade på och stöttade i utveckling inom yrket. Man bör vända på alla möjligheter att anställa fler socialpedagoger, speciallärare, lärarassistenter, fritidsledare, förskollärare, barnskötare mfl.

Positiva steg har tagits i en utökad elevhälsa, men det krävs fler experter som jobbar direkt med eleverna, både förebyggande och åtgärdande.

Man borde också väcka liv i reformen klassmormor/morfar. Att mötas över generationsgränserna ger ett personligt växande och ett lärande för livet. Föräldragrupper där man en dag/termin auskulterar i sitt barns klass kunde vara en idé för att öka föräldrars delaktighet.

Ytterligare kan skolan än mer utveckla samarbetet med arbetsliv, frivilligorganisationer, föreningar, kultur- och musikliv samt trossamfund för att ge eleverna kunskaper och känsla av sammanhang även utanför skolans väggar. Andra aktörer som bör knytas närmre utbildningsverksamheterna är universitet, socialtjänst, integrationscentrum, räddningstjänst, sjöräddning, vård och omsorg, polisväsendet samt inte minst politiken.

Det är dags att nästa stora investering blir i humankapitalet hos våra barn och unga i Strömstad

För att bygga ett starkt demokratiskt samhälle med delaktighet och engagemang hos våra barn och unga krävs att vi alla jobbar tillsammans. Att som elev få lyckas, utvecklas och må bra under skolåren ger en solid plattform i livet att bygga vidare på mot en positiv framtid.

Det är dags att nästa stora investering blir i humankapitalet hos våra barn och unga i Strömstad.

Kommunen har under flera år gått med miljonöverskott, så vi har råd, om vi prioriterar rätt. Att inte göra dessa satsningar nu kommer att föra oss längre från visionen om en erkänt bra utbildningsverksamhet 2030, och framförallt försaka utvecklingspotential samt välmående i vår nuvarande barn- och ungdomsgeneration.

Joakim Winberg

Yrkeslärare och fil mag i socialt arbete